PK-Puu - Päämääränä kestävä rakentaminen

Konsultoinnin tavoitteena oli tukea PK-Puuta olennaisten vastuullisuusteemojen ja -tekojen määrittelyssä sekä vastuullisuustoiminnan suunnittelussa yhtiön tunnettuuden, arvostuksen ja vetovoiman kasvattamiseksi.

Smartbutlers laati suunnitelman vastuullisuustyön integroinnista yhtiön
johtamisjärjestelmään sekä vastuullisuusteemojen ja –tekojen viestinnästä. Samalla kartoitimme yhtiön mahdollisuudet kiertotalousliiketoimintaan ja yhtiöön nimitetyn vastuullisuusasiantuntijan työn aloitusta tuettiin.

Vastuullisuustoiminnan vahvistaminen ja visuaalinen vastuullisuusteoista viestintä luo PK-Puulle edellytykset toimia relevanttina ja kilpailukykyisenä toimijana kilpailulla markkinalla sekä vahvistaa yhtiön kykyä erottua, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailuetua.

Asiakas

PK-Puu logo

"Rautainen puukauppa"

Ala: rakentaminen

Projektivastaava

Patrik Anckar
Patrik Anckar