Smartbutlers logo
PalvelutLiiketoiminnan kehitys

Liiketoiminnan kehitys

Luomme yrityksellesi uusia liiketoimintoja, uusia tuotelinjoja ja uusia tuotteita kasvun vauhdittamiseksi. Autamme uusien tuotteiden kaupallistamisessa ja lanseerauksessa sekä myyntikanavien rakentamisessa. Olemme mukana kokonaisvaltaisissa uuden tuotelinjan tai liiketoiminnan kehitysprojekteissa tai valituissa osa-alueissa. Tuotteistaminen tuotetasolla on kaikki se mitä tapahtuu tuoteidean syntymisestä päätökseen luopua tuotteesta. Yritystasolla tuotteistus on kokonaisvaltaista tuoteportfolion hallintaa.

Konseptointi

Konseptointivaihe tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa ja sen tavoite on määritellä tuotteen rakenne ja käytettävyys siten, että tuote asettaa sille asetetut tavoitteet niin loppukäyttäjän kuin liiketoiminnallisten tavoitteiden osalta. Konseptointivaiheessa määritellään suunnitelma tuotteen valmistamiselle sekä keskeisimmät tuoteominaisuudet. Autamme määrittelemään tuotevalikoiman, hinnoittelun, ominaisuudet ja kohdemarkkinat kokonaisuudeksi, jonka avulla asiakkaamme voi johdonmukaisesti kehittää tuotteita vastaamaan markkinatarpeita ja erottautumaan kilpailijoista.

Tuoteidea & markkinavalidoinnit

Autamme selvittämään tuoteideasi markkinapotentiaalin ja kilpailutilanteen sekä määrittämään alustavan ansaintalogiikan.

Tuoteominaisuudet

 • Vaatimuksenmukaisuuden varmentaminen: lakisääteiset vaatimukset tuotteille
 • Markkinakohtaisten vaatimusten selvittäminen (ulkomaat)
 • Asiakaskohderyhmien vaatimusten ja tarpeiden selvittäminen (vrt. markkinatutkimukset)

Tuotteen elinkaarivaikutukset

Kartoitamme tuotteet elinkaarivaikutuksia ympäristövaikutusten näkökulmasta. Kartoitamme tuotteen ympäristövaikutuksia valmistuksesta kierrätykseen. Osana selvitystyötä voimme tehdä esimerkiksi kierrätettävyystutkimuksia sekä kartoittaa alan ja kohdemarkkinoiden ympäristövaatimuksia.

Lue lisää vastuullispalveluistamme

Tuotehinnoittelu

 • Tuotteen ansaintalogiikka
 • Tuotteen kustannusrakenne
 • Tuotehinnoittelu vienti- ja tuontituotteille (EU ja EU:n ulkopuolelta)

Palvelumuotoilu

 1. Autamme kehittämään palvelua vastaamaan asiakastarpeita esimerkiksi kartoittamalla tarvittavat lisäulottuvuudet palvelulle ja miten asiat kuten tuotetietous, tarjouspyynnöt, asiakastyöt ja jälkimarkkinointi saadaan yhdistettyä saumattomaksi osaksi tuotetta
 2. Kehittämämme digitaalisia alustoja, kuten kotisivut ja verkkokaupat, vastaamaan niin toiminnallisesti kuin visuaalisesti liiketoiminnan tavoitteita sekä asiakastarpeita.

Lue lisää digitaalista ratkaisuistamme

Lanseeraus

 • Sisäisen ja ulkoisen lanseerauksen suunnitelma
 • Lanseerauksen toimenpidesuunnitelmat markkinointiviestinnän näkökulmasta

Jälkimarkkinointi

 • Jälkimarkkinoinnin kustannusten ennakointi osana tuotehinnoittelua
 • Huoltoverkoston rakentaminen (kotimaat ja ulkomaat)
 • Tukimateriaalin toteutus asiakkaille, käyttäjille ja huolloille: käyttöohjeet, opasvideot, extranet ja intranet toteutus kotisivuille jne.

Markkinatutkimukset

 • Tutkimukset tuoteominaisuuksien kehittämiseksi ja määrittelemiseksi
 • Friendly-user testit uusille tuotteille ja tuoteominaisuuksille
 • Tuotetyytyväisyysmittaukset- ja tutkimukset

Myyntikanavat

Jälleenmyyjä, keskusliike, agentuurit, franchising, verkkokauppa, puhelinmyynti- siinä muutama vaihtoehto myyntikanavaksi. Olemme apunasi niin uusien myyntikanavien avaamisessa kuin nykyisten kehittämisessä. Voimme tarjota osaamistamme niin viennin avaamiseen kuin myynnin kehitykseen kotimaassa. Meillä on monialaista kokemusta myynnin kehittämisestä sekä palveluiden osalta että valmistavasta teollisuudesta.

Uusasiakashankinta

Autamme selvittämään kohderyhmät ja potentiaaliset asiakkaat, osallistumme kontaktointiin ja olemme mukana myyntityössä tarvittaessa.

Päämiesyhteistyö

Olemme mukana kehittämässä päämiesyhteistyötä ja toimimme tarvittaessa yhteyshenkilönä. Autamme varmistamaan yhteistyön sujuvuuden.

Myynnin työkalupakki

Toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelmat, työkalut ja materiaalit tavoitteellisen myyntityö tueksi. Myynnin työkalupakin vakiosisältö on kuvattu alla. Sisältö voidaan räätälöidä tarpeen mukaan.

 • Markkinoinnin vuosisuunnitelma ja budjetti
 • Vuosikello viestinnän toimenpiteistä:
  • uutiset, somejulkaisut, lehdistötiedotteet, uutiskirjeet sekä näiden aiheet ja aikataulu
 • Graafinen ohjeistus (logo, värit, fontti, kuvamaailma)
 • Asiakasrekisterin kokoaminen
 • Uutiskirjepalvelun käyttöönotto
 • Yritys-ja tuotesitykset (power point)
 • Some-profiilien tarkistus ja tarvittavat korjaukset: LinkedIn, Facebook ja Instagram
 • Esite
 • Käyntikortti-pohja
 • Some-banneri pohja
 • Muut tarvittavat materiaalit ja työkalut sopimuksen mukaan.

Kanavavalinnat

 • brändistrategiaa tukevat kanavavalinnat myyntitavoitteiden saavuttamiseksi
 • alakohtaiset myyntikanavakartoitukset
 • uusien myyntikanavien avaaminen
 • jälleenmyyjäverkoston palvelu & kehittäminen

Viennin avaus

Autamme selvittämään sopivimmat jakelukanavat kohdemarkkinoilla ja tarvittaessa olemme mukana avaamassa uusia kanavia.

Lue lisää kansainvälistymispalveluistamme

Markkinointiviestintä

Suunnittelemme liiketoiminnallisia tavoitteita tukevaa markkinointiviestintää, rakennamme budjetin vuosisuunnitelman tueksi ja koordinoimme tarvittaessa suunnitelman toteutusta, jotta asiat myös konkretisoituvat.

Suunnittelu & koordinointi

 • Markkinoinnin vuosisuunnitelmat & -budjetit
 • Viestinnän vuosisuunnitelmat & -budjetit
 • Brändikirjat & graafiset ohjeistukset
 • Asiakasarvot & segmentit
 • Kilpailutekijät & asemoituminen markkinoilla
 • Alihankinnan kilpailutus & koordinointi
 • Asiakashallinta (CRM)
 • Markkinoinnin automaatio
 • Mainonta & kampanjat
 • Messut & tapahtumat
 • Jälkimarkkinointi

Kotisivut & analytiikka

 • Web-suunnittelu & hakukoneoptimointi
 • Kotisivujen päivitys & kehitys
 • Datan käsittelyn automatisointi

Yhteyshenkilö

Meri Anckar

Liiketoimintakehitys & markkinointi

Viimeisimmät työt

Auringon edustajan arvot esille

SW Energia halusi kehittää kasvuvalmiuksiaan kansainväliselle liiketoiminnalle. Tähän liittyi kasvustrategian tekeminen sekä yrityksen toimintatapojen kehittäminen.

 • Brändistrategiat
 • Liiketoiminnan kehitys
 • Kansainvälistyminen

Bevsmart- Great wines made greener

Smartbutlers mukana konseptoimassa Bevsmartin uutta liiketoimintaa.

 • Liiketoiminnan kehitys
 • Vastuullisuus

Arska Group – Brändistrategian kirkastus ja uudistusten jalkautus

Arska Group konsernin tuotebrändien hierarkia, markkinointiviestintä ja -konsepti suhteessa emoyhtiöön haluttiin kirkastaa sekä uudistaa työkalut ja materiaalit jalkautusta varten.

 • Brändistrategiat
 • Liiketoiminnan kehitys
 • Brändin visualisointi
 • Ohjelmistokehitys