Bevsmart- Great wines made greener

Smartbutlers mukana konseptoimassa Bevsmartin uutta liiketoimintaa.

”Smartbutlersilla vallitsee joustava ja luova työkulttuuri. Tämän ansiosta he osaavat nopeasti paneutua erilaisissa tuotantoympäristöissä toimiviin yrityksiin” Kim Virtanen Bevsmartista sanoo.

Bevsmart on yritys, joka panostaa tunnettujen viinien tuomiseen pohjoismaiden markkinoille – kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Kim Virtanen on erittäin tyytyväinen kesästä 2020 asti jatkuneeseen yhteistyöhön Smartbutlersin kanssa. Hän toteaa, että on vaikeaa poimia mitään yksittäistä, koska hyöty on ollut suurta monella tasolla. Jo mainitun joustavuuden ja luovuuden lisäksi Kim Virtanen mainitsee kuitenkin Smartbutlersin kyvyn seurata projektia alusta loppuun. ”He eivät tuo esille näkemyksiään ja neuvojaan ainoastaan projektin alkuvaiheessa, vaan seuraavat projektia koko prosessin läpi. He ovat mukana suunnitteluvaiheessa ja auttavat sparraamalla koko projektin aikana. He osaavat myös opastaa syvemmällä tasolla, jos sille on tarvetta”

Smartbutlers on Kim Virtasen mukaan auttanut juuri siinä suunnittelussa ja kehityksessä, johon Bevsmartilla ei itsellään ole ollut resursseja keskittyä, ja tämän ansiosta projektia on saatu vietyä eteenpäin aikataulussa.

Mathias Kerke Smartbutlerista kertoo, että yhteistyöprojektin vankka pohja luotiin vuonna 2020 kahden projektin puitteissa, joista ensimmäiseen sisältyi mm. uuden tuotteen ja brändin suunnittelu sekä tuotteen vastuullisuusaspektien määrittäminen ja dokumentointi. Yhteistyö jatkui sittemmin tuotteistusprojektin muodossa. Siihen kuului uuden tuotteen konseptointi, tuotekehitys, koemarkkinointi ja lanseeraus.

Kim Virtanen toteaa useamman projektin jatkumon helpottavan projektityötä. Koska Smartbutlersilla on jo hyvä käsitys Bevsmartista, sen kulttuurista ja sen prosesseista, jokaista uutta projektia ei tarvitse aloittaa nollasta.

Miten mielestäsi kommunikaatio ja yhteistyö Smartbutlersin kanssa on toiminut?

”Kommunikaatio on sujunut kaikilla tasoilla hyvin. Smartbutlers on nopeasti sisäistänyt tarvittavan tiedon Bevsmartista ja sen prosesseista, ja päinvastoin”.

Kim Virtanen toivoo yhteistyön Smartbutlersin kanssa jatkuvan mahdollisimman pitkään. Koska Bevsmart yrityksenä kasvaa paraikaa monella taholla, Smartbutlersin palveluille tulee hänen mukaansa olemaan tarvetta myös tulevaisuudessa.

Kenelle suosittelisit Smartbutlersia?

”Kaikille kehitysvaiheessa oleville yrityksille, sekä sellaisille, joilla on suunnitteilla yrityksen perustoiminnan ja osaamisen ulkopuolella oleva projekti. Tyyppitapaus voisi olla sparrausta, suunnittelua ja luovaa kehitysajattelua tarvitseva yritys”.

Asiakas

Bevsmart logo

"Great wines made greener"

Ala: Viinien maahantuonti