Vastuullisuus

Vastuullisuudella tarkoitetaan yrityksen yhteiskuntavastuuta, joka voidaan jaotella taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen. Elinkeinoelämässä tämä tarkoittaa yleisesti toimenpiteitä, jotka ylittävät lain määräämät velvoitteet. Sosiaalinen vastuu voi näkyä muun muassa yrityksen toimenpiteistä huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja vaikkapa syrjäytymisvaarassa olevien työllistämisenä. Ympäristövastuullisuus näkyy puolestaan yrityksen konkreettisina ja jatkuvina toimenpiteinä vähentää liiketoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Vastuullisuus ei ole kertaluonteista hyväntekeväisyyttä, vaan jatkuvia konkreettisia toimenpiteitä.

Vastuullisuusohjelma

Vahvan vastuullisuusohjelman edellytys on, että se huomioi ympäristövaikutusten lisäksi myös taloudelliset vaikutukset. Kartoitamme yrityksenne vastuullisuuden nykytilanteen sekä luomme workshopeissa roadmapin vastuullisuustyön toteutukseen. Lopputuloksena yritykselläsi on kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma.

1. Vastuullisuusauditointi

Työ aloitetaan haastatteluilla ja markkinakartoituksella, joissa selvitetään vastuullisuuden osa-alueet sekä niihin kuuluvat toiminnot. Autamme määrittämään vastuullisuustyön tavoitteet niin hallinnollisesta, sosiaalisesta kuin ympäristöllisestä näkökulmasta. Tavoitteiden määrittelyssä otamme huomioon liiketoiminnalliset tavoitteet.

2. Vastuullisuus-workshop

Alkukartoituksen jälkeen alustavat osa-alueet ja tavoitteet kiteytetään workshopissa yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa. Määrittelemme aikataulun tavoitteille sekä kriittiset kehityskohteet. Autamme ymmärtämään ja löytämään ne toimenpiteet, joilla on myös taloudellista vaikutusta yrityksen liiketoimintaan.

3. Vastuullisuusohjelman visualisointi ja dokumentointi

Workshopin pohjalta teemme vastuullisuusohjelman raportin muotoon, jonka osana on visuaalinen kuvaus yrityksen vastuullisuustyöstä ja tavoitteista. Lopullinen vastuullisuusohjelma toimii suunnannäyttäjänä yrityksen tulevassa vastuullisuustyössä.

Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuustyöstä viestiminen on tärkeää, jotta vastuullisuustyö ja sen merkitys voidaan tehdä näkyväksi sidosryhmille. Autamme tavoitteellisen ja kohderyhmät huomioivan markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Vastuullisuusohjelman hyödyt

Vastuullisuus on kilpailutekijä. Valistunut asiakas vaatii ympäristötekoja ja vastuunkantoa.

Vastuullisuus tuo taloudellista hyötyä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu vastuullisuusohjelma tehostaa toimintoja ja parantaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus luo merkityksellisen työpaikan. Vastuullinen toiminta lisää hyvinvointia sekä tuottavuutta organisaation sisällä.

Asiantuntija

Mathias Kerke

Mathias Kerke

Markkinointi

Pyydä tarjous

Prosessimme

Auditointi

Perustana kaikille projekteille kartoitamme markkinat, yrityksen nykytilanteen sekä yrityksen tahtotilan.

Konseptointi

Roadmap vastuullisuuskehitykselle, jonka osana toimenpiteet ja kriittiset kehityskohteet. Lopputuloksena visualisoitu vastuullisuusohjelma.

Toteutus

Autamme vastuullisuusohjelman toteutuksessa ja vastuullisuusviestinnän suunnittelussa.