PalvelutVastuullisuus

Vastuullisuus

Tarjoamme työkalut, joilla reagoida yrityksesi toimialan yritysvastuukentän muutoksiin ja luomme yhdessä toimintatavat vastuullisuuden määrätietoiseen kehittämiseen. Autamme myös hyödyntämää vastuullisen kasvun tuomia mahdollisuuksia sekä viestimään vastuullisuudesta läpinäkyvästi.

Alina Sippolainen

Asiantuntija

Alina Sippolainen

Yritysvastuu

Globaalien haasteiden maailmassa vastuullisuuden merkityksen vahvistuminen myllertää liiketoiminnan keskeisiä periaatteita ja toisaalta luo strategisia mahdollisuuksia ennakoivalle ja aktiivista kasvua hakevalle yritykselle. Kestävä kasvu edellyttää määrätietoista strategiatyötä, jossa vastuullisuus ohjaa keskeisistä päätöksentekoa, toimintatapoja ja kulttuuria. Yritysvastuu on laaja-alue, jonka johtaminen osana yritysstrategiaa vaatii vuorovaikutussuhteiden ymmärtämistä ja kunnianhimoisia strategisia valintoja.

Vastuullisuusohjelma

Vahva yritysstrategiaan nidottu vastuullisuusohjelma luo arvoa kaikille. Kartoitamme yrityksenne vastuullisuuden nykytilanteen ja luomme visualisoidun tiekartan vastuullisuustyön toteutukseen. Lopputuloksena yritykselläsi on kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma.

Palvelut

1. Kartoitus

Johtaminen lähtee lähtötilanteen ymmärryksestä. Työ aloitetaan yrityksen haastatteluilla, joissa selvitetään vastuullisuuden nykytila ja kunnianhimo. Oman tilanteen ymmärrettyään viisas katsoo ympärille, välttää riskit ja tarttuu mahdollisuuksiin. Toteutamme analyysin mahdollisuuksista ja riskeistä, joita toimiympäristön vastuullisuustrendit, tarpeet, lainsäädäntö, standardit ja kansainväliset kestävyyden tavoitteet asettavat toiminnalle. Tarvittaessa tarjoamme koulutusta yritykselle oleellisista vastuullisuuden osa-alueista.

3. Tiekartta

Tuloksien saavuttaminen vaatii priorisointia ja suunnitelman määrätietoiselle suunnanpidolle. Autamme yrityksen vastuullisuustyön strategian, tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyssä ja sitomisessa osaksi yritysstrategian toteuttamista. Vastuullisuusohjelma kiteytetään visualisoiduksi tiekartaksi.

4. Toiminta

Määrätietoista toimintaa varmalta pohjalta sidosryhmille näkyvästi. Olemme tukena vastuullisuusohjelman johtamisessa, sidosryhmäyhteistyön kehittämisessä ja vastuullisuusviestinnässä. Sidosryhmähaastattelut, -workshopit ja vaikuttava viestintä tekevät vastuullisuustyön merkityksen ja arvon näkyväksi sidosryhmille.

Vastuullisuusohjelman hyödyt

Vastuullisuus on oikein toimimista. Globaalit haasteet edellyttävät yrityksiltä välittömiä toimia tänään.

Vastuullisuus on kilpailutekijä. Valistunut asiakas vaatii ympäristötekoja ja vastuunkantoa. Asiakkaiden arvot ja odotukset muuttuvat, vastuullisuutta koskeva lainsäädäntö kiristyy, ja 1,5 asteen ilmastotavoite edellyttää välittömiä uusia innovaatioita.

Vastuullisuus tuo taloudellista hyötyä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu vastuullisuusohjelma tehostaa toimintoja ja parantaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Tavoittelemme mitattavia tuloksia.

Vastuullisuus luo merkityksellisen työpaikan. Vastuullinen toiminta lisää hyvinvointia sekä tuottavuutta organisaation sisällä.

Prosessimme

Auditointi

Perustana kaikille projekteille kartoitamme markkinat, yrityksen nykytilanteen sekä yrityksen tahtotilan.

Konseptointi

Roadmap vastuullisuuskehitykselle, jonka osana toimenpiteet ja kriittiset kehityskohteet. Lopputuloksena visualisoitu vastuullisuusohjelma.

Toteutus

Autamme vastuullisuusohjelman toteutuksessa ja vastuullisuusviestinnän suunnittelussa.