PalvelutVastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuudella tarkoitetaan yrityksen yhteiskuntavastuuta, joka voidaan jaotella taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen. Elinkeinoelämässä tämä tarkoittaa yleisesti toimenpiteitä, jotka ylittävät lain määräämät velvoitteet. Sosiaalinen vastuu voi näkyä esimerkiksi yrityksen toimenpiteistä huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista sekä alihankintaketjun työolosuhteista tai yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Ympäristövastuullisuus näkyy puolestaan yrityksen konkreettisina ja jatkuvina toimenpiteinä vähentää liiketoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Vastuullisuus ei ole kertaluonteista hyväntekeväisyyttä, vaan jatkuvia konkreettisia toimenpiteitä.

Mathias Kerke

Asiantuntija

Mathias Kerke

Markkinointi

Vastuullisuusohjelma

Vahvan vastuullisuusohjelman edellytys on, että se huomioi ympäristövaikutusten lisäksi myös taloudelliset vaikutukset. Kartoitamme yrityksenne vastuullisuuden nykytilanteen sekä luomme workshopeissa roadmapin vastuullisuustyön toteutukseen. Lopputuloksena yritykselläsi on kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma.

1. Johdon haastattelu ja alkukartoitus

Työ aloitetaan haastatteluilla ja markkinakartoituksella, joissa selvitetään vastuullisuuden osa-alueet sekä niihin kuuluvat toiminnot. Autamme määrittämään vastuullisuustyön tavoitteet niin hallinnollisesta, sosiaalisesta kuin ympäristöllisestä näkökulmasta. Tavoitteiden määrittelyssä otamme huomioon liiketoiminnalliset tavoitteet. Käymme yhdessä läpi merkittäviä tunnuslukuja kuten suurimmat asiakkaat, avainluvut, toimialat, tuotteet ja kilpailukenttä.

2. Toimintaympäristö ja trendit

Arvioimme ulkoisen toimintaympräistön asettamat ja luomat tavoitteet sisältäen analyysin alan vastuullistrendeistä huomioiden YK:n KK-tavoitteet sekä EU-vastuullisuusdirektiivit.

3. Toimenpiteiden kartoitus lomakekyselyn avulla

Kartoitetamme vastuullisuuden toimenpiteet ja keräämme vastuuhenkilöiltä tietoa toimenpiteistä ja mittareista sekä alan erityisistä vastuullisuusvaatimuksista (lainsäädäntö, ISO standardit, ympäristäluvat, vaatimustenmukaisuudet jne.)

4. Workshop & kriittiset kehityskohteet

Alkukartoituksen ja kyselyiden jälkeen jälkeen kiteytämme alustavat vastuullisuuden osa-alueet, toimenpiteet ja tavoitteet workshopissa yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa vastuullisuusohjelman muotoon. Määrittelemme olennaisimpien toimenpiteet, aikataulun tavoitteille, kriittiset kehityskohteet sekä mahdollisesti myös toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen (ROSI, return on sustainability investment).

5. Vastuullisuuslupaus ja visualisointi

Workshopin pohjalta teemme vastuullisuusohjelman raportin muotoon, jonka osana on visuaalinen kuvaus yrityksen vastuullisuustyöstä ja tavoitteista. Määrittelemme osana raporttia vastuullisuuslupauksen vastuullisuusviestinnän perustaksi. Vastuullisuusohjelma toimii suunnannäyttäjänä yrityksen tulevassa vastuullisuustyössä.

Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuustyöstä viestiminen on tärkeää, jotta vastuullisuustyö ja sen merkitys voidaan tehdä näkyväksi sidosryhmille. Autamme tavoitteellisen ja kohderyhmät huomioivan markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Vastuullisuusohjelman hyödyt

Vastuullisuus on kilpailutekijä. Valistunut asiakas vaatii ympäristötekoja ja vastuunkantoa.

Vastuullisuus tuo taloudellista hyötyä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu vastuullisuusohjelma tehostaa toimintoja ja parantaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus luo merkityksellisen työpaikan. Vastuullinen toiminta lisää hyvinvointia sekä tuottavuutta organisaation sisällä.

Prosessimme

Auditointi

Perustana kaikille projekteille kartoitamme markkinat, yrityksen nykytilanteen sekä yrityksen tahtotilan.

Konseptointi

Roadmap vastuullisuuskehitykselle, jonka osana toimenpiteet ja kriittiset kehityskohteet. Lopputuloksena visualisoitu vastuullisuusohjelma.

Toteutus

Autamme vastuullisuusohjelman toteutuksessa ja vastuullisuusviestinnän suunnittelussa.