Smartbutlers logo
PalvelutBrändistrategiat

Brändistrategiat

Kehitämme ja kirkastamme kestävän kilpailuedun määrittelemällä, miten yrityksesi voi tuottaa kilpailijoita parempaa asiakasarvoa. Räätälöimme uniikin tarinasi, jonka avulla erotut kilpailijoista, ja kasvupolun, joka ohjaa toimintoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yritysstrategia

Kehitämme ja kirkastamme kestävän kilpailuedun määrittelemällä, miten yrityksesi voi tuottaa kilpailijoita parempaa asiakasarvoa. Räätälöimme uniikin tarinasi, jonka avulla erotut kilpailijoista. Erilaistamme teidät kilpailijoista hyödyntämällä kategorisointia, segmentointia, missiota sekä asemointia. Asemoimme ja annamme suunnan sille, missä ja miten kilpailla. Tämän jälkeen laadimme käsikirjoituksen, jonka operatiivinen johto vie toteutukseen. Lähtökohtana on se, että strategia ei ole strategia ennen kuin sen jalkautus on huolella suunniteltu ja pantu alulle. Tämä on meidän pelikenttä; luomme toteutuskelpoisia strategioita ja olemme tarvittaessa mukana niiden jalkautusprosessissa. Näin meillä on reaalimaailman silmälasit päällä alusta loppuun.

Olemme Ely-keskuksen puitejärjestelyssä sopimuspalvelun tuottajana, joten voimme myös opastaa hakemaan Ely:n tarjoamia yrityksen kehittämispalveluita kasvun ja uudistumisen tueksi.

Visualisoitu strategia

Osana startegian jalkautusta on visualisoitu strategia yksinkertainen mutta tehokas tapa viestiä strategia niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille

Unknown block type "product", specify a component for it in the `components.types` option

Brändistrategia

Onnistuakseen markkinoilla yrityksillä ja brändeillä pitää olla tarina, jolla on hyvä juoni. Tämä on meidän ydinosaamistamme. Ilman tarinan juonta tuote on vain tuote, ja hinnasta tulee tärkein ostokriteeri. Kestävän strategian avulla myynnin edistäminen on fokusoidumpaa, autenttisempaa, houkuttelevampaa ja kustannustehokkaampaa. Me varmistamme, että te kiipeätte puuhun pää edellä.

Kestävän tarinan (strateginen markkinointi) ja tarinan kertomisen (operatiivinen markkinointi) avulla myynnin edistäminen on fokusoidumpaa, autenttisempaa, houkuttelevampaa ja kustannustehokkaampaa. Saatte mielenrauhaa, kun tiedätte, että strategianne on kokeneen, kansainvälisen ammattilaisen käsissä, joka ymmärtää teidän operatiivista reaalimaailmaanne.

Brändi on lupaus. Hyvä brändi on uniikki lupaus. Ja erinomainen brändi on uniikki lupaus, jonka voi todentaa. Siinä brändäystyömme kulmakivi kaikessa yksinkertaisuudessa. Ja vielä kun brändille luodaan napakka slogan, eli asiakaslupaus, niin homma toimii. Slogantehtaamme ei tuota tyhjää sanahelinää tai hauskaa kikkailua. Jokaisen sloganin pitää olla uskottava, oleellinen ja erottautuva. Kun lupauksen pystyy todentamaan, syntyy luottamus. Kestäviä tarinoita ei vedetä hatusta, ne ovat syvällisen analysoinnin ja terävän konseptoinnin tuloksia.

Bränditarina

Luomme yrityksellesi tai tuotteellesi bränditarinan , joka puhuttelee asiakkaita ja erottuu kilpailijoista. Mielestämme bränditarinan on oltava oleellinen, uskottava, erottuva ja todennettavissa. Vahva bränditarina luo perustan kaupalliselle menestymiselle. Bränditarina on kuvaus brändin olemuksesta ja sen tarinan argumentoinnista. Se kiteyttää tarinan juonen ja määrittelee lisäarvon, joka ohjaa markkinointia.

Unknown block type "product", specify a component for it in the `components.types` option

Brändikirja

Brändikirja on brändinhallinnan työkalu, joka dokumentoi brändi-identiteetin. Brändikirja selittää niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille brändin olemuksen. Se kuvailee brändin arvomaailman sekä ainutlaatuisuuden.

Unknown block type "product", specify a component for it in the `components.types` option

Yhteyshenkilö

Patrik Anckar

Strategiat & kansainvälistyminen

Viimeisimmät työt

Auringon edustajan arvot esille

SW Energia halusi kehittää kasvuvalmiuksiaan kansainväliselle liiketoiminnalle. Tähän liittyi kasvustrategian tekeminen sekä yrityksen toimintatapojen kehittäminen.

  • Brändistrategiat
  • Liiketoiminnan kehitys
  • Kansainvälistyminen

Mepu - The Best Possible

Markkinoiden muuttuessa ja kannattavan kasvun turvaamiseksi, Mepu halusi transformoida toimintaansa ja parantaa valmiuttaan kilpailla kansainvälisistä asiakasprojekteista.

  • Brändistrategiat
  • Kansainvälistyminen

ArcticVet - Skincare for Animal Friends

FinnTar Oy halusi kirkastaa ArcticVet tuotesarjansa bränditarinan. Tavoitteena oli selvittää kansainvälistymisedellytykset ja luoda kasvustrategia tuotesarjalle.

  • Brändistrategiat
  • Kansainvälistyminen