PalvelutDigitaaliset ratkaisut

Digitaaliset ratkaisut

Autamme suunnittelemaan ja kehittämään web-pohjaiset ratkaisut kasvun tueksi: tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin ja myynnin digitalisointiin.

Andreas Anckar

Asiantuntija

Andreas Anckar

Web Developer

Kehitystarpeiden kartoitus

Digitaalinen auditointi

Tarkistetaan nykyinen verkkosivualusta kokonaisvaltaisesti

 • käytettävyys
 • asiakasystävällisyys
 • kaupallisuus
 • brändinmukaisuus
 • tekninen toteutus: hakukoneystävällisyys, analytiikka, suorituskyky/latausajat

Kartoitetaan kehityskohteet ja uudet työkalut ja palvelut

 • Kotisivu- ja/tai verkkokauppa-alustat
 • Integroinnit (CRM, laskutusjärjestelmä, jne.)
 • Muut ulkoiset palvelut (esim. varausjärjestelmät)

Verkkosivualustan suunnittelu

 • Sisältöbriiffi ja sivukartta
 • Ulkonäkö, käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus (UI & UX)
 • Mock-upit (havainnekuvat)

Kotisivut & verkkokaupat

Kotisivut

Rakennamme sinulle räätälöidyt ja brändinmukaiset kotisivut, jotka vastaavat tämän päivän vaatimuksiin; sivut ovat nopeita, hakukoneoptimoituja, hyvännäköisiä ja helppokäyttöisiä kaikilla laitteilla. Laadukas koodi ja moderni web-teknologia takaavat erinomaisen suorituskyvyn ja hyvän tietoturvan, ja tekee jatkuvan kehitystyön helpoksi, jos myöhemmin haluaa lisätä uusia toimintoja sivuille. Kotisivuprojektin vaiheet ovat:

Suunnittelu

 • Workshop. 2h suunnittelu workshop, jossa käydään läpi uudistuksen tarpeet ja toiveet
 • Palvelin. Nykyisen palvelimen ja verkkotunnusten tilanne ja muutostarpeet
 • Briiffi. Tekstidokumentti, jossa määritellään kotisivujen sivut ja niiden sisältö sekä sivuille tarvittavat toiminnot sekä vierailijapolut.
 • Mock-up. Tehdään visuaaliset havainnekuvat, ns. mock-upit, etusivusta ja kahdesta valitusta sisältösivuista.

Toteutus

 • toteutetaan mock-uppien ja briiffi pohjalta sivut testipalvelimelle, jonne asiakkaalla pääsy koko projektin ajan.
 • asiakkaan kättökoulutus (jos asiakas haluaa itse päivittää sivuja)
 • sisällön syöttö
 • tekstisisällön oikoluku ja stilisointi
 • metatekstien luominen

Julkaisu ja kehitys

 • Sivujen julkaisu.
 • Ensimmäisen kuukauden aikana tulleet bugit ja kehitystarpeet julkaistuun sisältöön ja toimintoihin kuuluvat projektiin.

Google Analytics

 • Räätälöidään asiakaskohtaiset näkymät Google Analytcsiin.
 • Yhdistetään mahdollisiin Google Ads kampanjatileihin.

Tekninen ylläpito

 • Worpdress alustoille suosittelemme teknistä ylläpitoa, johon kuuluvat Wordpressin automaattisten päivitysten mahdollisesti aiheuttamat toimimattomuudet kotisivuissa, varmuuskopiointi sekä käyttäjätuki ongelmatilanteissa arkipäivisin.

Sivustojemme perusominaisuudet:

 • HTTPS-salaus
 • GDPR-valmis (evästeilmoitus, tietosuojasivu)
 • SEO-optimoitu
 • WordPress julkaisujärjestelmänä
 • Google Analytics
 • Selaintuki: Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer 11, Safari 10.1+, iOS 10.3+, Android 5+
 • Kieliversiot: suomi, muut kielet sopimuksen mukaaan
 • responsiiviset sivut

Verkkokauppa

Toteutamme brändinmukaisten verkkokauppojen rakentamisen käyttäen WordPress ja WooCommerce alustojen yhdistelmää. Otamme suunnittelussa huomioon mainonnan tarpeet sekä sivuston jatkuvan kehittämisen. Voimme integroida sivut muihin järjestelmiin rajapintojen avulla. Sivuihin voidaan lisätä myös räätälöityjä toimintoja tarpeen mukaan. Verkkokauppapalvelumme koostuu seuraavista osioista:

Suunnittelu

 • Works-shop asiakkaan kanssa
  • Tarjouspyynnön läpikäynti, mahdolliset muutokset tarjoukseen
  • Sovitaan tehtävät, vastuut ja aikataulu
 • Kartoitus
  • Nykyisen sivuston käyttäjäkokemuksen analysointi
   • liikenteen ja konversioiden analysointi GA analytiikan avulla
   • Avainsanatutkimus
  • Tärkeimmät asiakaspolut ja kriittiset pisteet
 • Sisältö ja rakenne brief
 • Verkkokaupan toiminnallisuudet
 • Visuaalinen suunnittelu (ns. mock-upit valituista sivuista)
 • Mainonnan ja sivuston seurannan suunnittelu

Toteutus ja kehitys

 • WordPressin ja WooCommercen asentaminen ja konfigurointi
 • Sivuston toteutus mock-uppien perusteella
 • Sisällön syöttö sopimuksen mukaan sisältöen valitut kieliversiot
 • Julkaisun jälkeiset päivitykset ja hienosäädöt
 • Raportti ja kehitysehdotukset sivustosta ensimmäisen kuukauden jälkeen Google Analyticsin tietojen avulla.

Analytiikka

Seuraamme sivustosi kävijätilastoja (Google Analytics) ja kaivamme esiin tärkeimmät luvut ja laadimme sinulle johtopäätökset. Ehdotamme tilastojen perusteella parannuksia ja muita vinkkejä sivustosi tai verkkokauppasi kehittämiseen.

Teemme myös tilastotieteeseen perustuvat AB-testit, jossa vertaillaan kahta tai useampaa vaihtoehtoa. Käyttäjille näytetään erilaisia versioita sivustosta, ja tilastojen mukaan päätetään, kumpi vaihtoehto on asiakkaille mieluisampi (eli yritykselle kannattavampi). AB-testejä voidaan käyttää kasvattamaan esim. kotisivujen kautta tulevia yhteydenottoja tai verkkokaupan myyntiä.

Räätälöidyt web-sovellukset

Rakennamme osaksi sivustoasi tai itsenäisiksi kokonaisuuksiksi räätälöidyt verkkosovellukset, mukaanlukien intranetit sekä tarvittavit automaatiot ja integraatiot (rajapinnat) ulkoisiin palveluihin.

Varausjärjestelmä

Suunnittelu

 • Vertailu: valmiiden palveluiden kartoitus VS oman palvelun rakentaminen
 • Wireframe sisällötä ja toiminnoista
 • Visuaalinen suunnittelu asiakkaan ilmeen pohjalta tai luodaan uusi ilme. Valituista näkymistä tehdään mock-upit eli havainnekuvat.

Toteutus

 • Varausjärjestelmän rakentaminen
 • Varauslomake kotisivuille + hallintajärjestelmä asiakkaille/ylläpitäjälle
 • Käyttökoulutus

Tuotehallinta & tuoterekisterit

Onko nykyinen järjestelmäsi riittämätön tuotetietojen hallintaan? Tai haluaisitko saada tuoreimmat tuotetiedot kattavasti ja luotettavasti asiakkaiden saataville? Web-pohjaiset sovelluksemme tuotehallintaan tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun, kun esimerkiksi uusi toiminnanohjausjärjestelmä ei ole vaihtoehto. Sen avulla hallitset ja kehität helposti tuoteryhmittelyä. Ratkaisumme mahdollistaa joustavan jatkokehityksen ja räätälöinnin. Tuotehaku-ja hallinta ratkaisumme koostuu esim. seuraavista toiminnoista:

 • Tuotteiden kategorisointi
 • Tuotetietojen organisointi
 • Tuotekuvien käsittely ja organisointi
 • Sivuston tuotehaun toiminnot: suodattimet, hakukentät, kategoriat, PDF-tulostus
 • Visuaalinen suunnittelu, mock-upit eli havainnekuvat näkymistä.

Toteutus

 • Integrointityökalu: tuotteiden vieminen suoraan Excel-taulukosta verkkosivuille
 • Tuotehaun rakentaminen ja integroiminen
 • Tuotetietotulosteiden määritys
 • Tuotekuvien ym.tiedostojen linkitys tuotteille

Prosessimme

Auditointi

Tarkistetaan nykyisen alustan käytettävyys, asiakasystävällisyys, kaupallisuus ja brändinmukaisuus. Selvitetään myös tekniset seikat, kuten hakukoneystävällisyys, analytiikka, suorituskyky ja latausajat.

Konseptointi

Kartoitetaan alusta- ja integrointitarpeet (julkaisujärjestelmät, verkkokaupat, ym). Tehdään sisältöbriiffi ja sivukartta. Suunnitellaan ulkonäkö, käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus.

Toteutus

Rakennamme, testaamme ja julkaisemme projektin. Julkaisun jälkeen teemme teknistä ylläpitoa, seuraamme toimivuutta ja analytiikkaa, ja hoidamme jatkokehitystarpeet.