Viennin suunnittelu

Loimaan Kivi Oy halusi kartoittaa myyntikanavia Ruotsissa.

Vuoden 2018 aikana Smartbutlers teki viisi vientiprojektia Ruotsiin. Yksi näistä tehtiin Suomen johtavalle luonnonkiven valmistajalle, Loimaan Kivelle, joka halusi selvittää mahdollisuuksiaan edistää myyntiään Ruotsiin. Teimme yhtiölle markkinakartoituksen ja toimintasuunnitelman brändin kansainväliselle rakentamiselle ja yhtiön viennin systemaattiselle kasvattamiselle.

Projektissa kartoitimme kilpailijoita, tutkimme myyntikanavia ja markkinarakenteita. Lisäksi haastattelimme lukuisia ruotsalaisia arkkitehteja selvittääkseemme, miten suomalainen luonnonkivi voisi pärjätä sikäläisissä julkisissa hankinnoissa ja mikä merkitys kiven brändillä ja alkuperämaalla on arkkitehtien valinnoissa.

Lopputuloksena syntyi ehdotus luonnonkiven brändäyksestä myös laajempaa kansainvälistä näkyvyyttä ajatellen.

Asiakas

Loimaan Kivi logo

"Kotimaista kiveä ja laatua"

Ala: Luonnonkiven valmistus

Projektivastaava

Patrik Anckar
Patrik Anckar