Optimaaliset linjaratkaisut - kasvusuunnitelmista jatkuvaan yhteistyöhön

Oriplan kaipasi osaamista konkreettisen kasvustrategian tekemiseksi, joka mahdollistaisi hallitun kasvun ja laajentumisen uudelle markkina-alueelle.

Lähtökohtana hallittu kasvu

Oriplan halusi selvittää yrityksen kasvuedellytyksiä ja tässä hyödynnettiin Elyn tarjoaman yritysten kehittämispalveluiden kautta saatua kokenutta asiantuntijaa.

Ensimmäisessä projektissa Oriplanille luotiin brändistrategia, johon kuului kilpailukykyinen ja todennettavissa oleva myyntiargumentointi perustuen yrityksen ydinosaamiseen ja alan menestystekijöihin. Projektin päätteeksi yrityksellä oli kuvattuna selkeä kasvupolku ja toteutussuunnitelma.

Toisessa projektissa yhteistyö jatkui kansainvälistymisen edellytyksien tarkemmalla kartoituksella. Projektin tuotoksena syntyi vaiheistettu toimintasuunnitelma viennin aloittamiseksi ja mahdolliset yhteistyökumppanit oli kartoitettu.

Suunnitelmista toteutukseen

Näiden projektien jälkeen Oriplan päätti suunnitelman mukaisesti uudistaa kotisivunsa palvelemaan paremmin asiakkaitaan. Tavoitteena oli luoda sivusto, jota asiakas pystyy helposti itse hallinnoimaan, ja joka olisi brändistrategian mukainen. Uudella sivustolla mm. tuotehakua helpotettiin sekä Harri Laakson ja Tommi Heikkosen ydinosaaminen, konsultoiva palveluosaaminen, nostettiin prosessina esille.

Ulkoistetulla markkinoinnilla jatkuvaa tukea suunnitelmalliseen tekemiseen

Yhteistyö jatkuu kolmen erillisen projektin jälkeen nyt ulkoistetun markkinoinnin puitteissa. Tavoitteena on suunnitelmallinen markkinointi, jossa keskitytään mm. asiakkuuksien kehittämiseen, referenssien hyödyntämiseen viestinnässä sekä myynnin tavoitteita tukevaan toimintaan.

Oriplanin toimitusjohtaja Harri Laakso kokee, että ovat saaneet asiantuntemusta brändin, tunnettavuuden ja erilaisten markkinointikanavien kehittämiseen.

Olemme saaneet lisäarvoa ja apua juuri niissä asioissa mitä olemme toivoneet. Harri Laakso toimitusjohtaja

"Yhteisen sävelen ja näkemyksen muodostuminen on ensi sijaisen tärkeää kun tämän tyyppisiä asioita rakennetaan yhteistyössä."

Millä todennäköisyydellä asteikolla 1-10 (1 = ei lainkaan todennäköisesti, 10 = erittäin todennäköisesti) suosittelisitte Smartbutlersia yhteistyökumppanillesi?

10+ 😊

Tutustu Oriplanin osaamiseen heidän kotisivuillaan ja LinkedInissä.

Lue lisää Elyn kehittämispalveluiden tarjoamista mahdollisuuksista: Smartbutlers on Ely-keskuksen valitsema palveluntuottaja yritysten kehittämispalveluissa

Asiakas

Oriplan logo

"Optimaaliset linjaratkaisut"

Ala: Teollisuus, teknologia: Kone- ja prosessisuunnittelu