Mukavaa muuttoa kehittämässä

Muuttopalvelu M&M Niemi halusi kartoittaa ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia nykyisillä markkinoillaan sekä päivittää myyntikanavansa ja brändinsä.

Muuttopalvelu M&M Niemi on pitkään Turun seudulla toiminut yritys, joka kasvanut tasaisesti luotettavan ja tehokkaan palvelunsa ansiosta. M&M Niemi on asiakkaidensa keskuudessa tunnettu reippaasta asenteestaan ja mukavista muuttomiehistään. Yritys tarjosi aikaisemmin pääasiassa koti- ja yritysmuuttoja, mutta halusi laajentaa palveluvalikoimaansa palvellakseen asiakkaitaan monipuolisemmin sekä luodakseen tasaisen liikevaihdon lähteen tasoittamaan mahdollisia alan kausivaihteluita.

Projektin perustana oli aikaisemmin tehty uuden brändin konseptointi, josta oli luonteva jatkaa strategiatyötä. Työ alkoi liiketoimintamahdollisuuksien kartoituksella, jonka lopputuloksena tehtiin päätös lähteä kehittämään varastointipalveluista uutta liiketoimintaa. Palvelu tulisi luontevana lisänä muuttopalvelulle ja kummatkin liiketoiminnot toisivat asiakkaita toisilleen. Varastointipalvelua varten kartoitettiin tilat sekä kustannukset ja liiketoiminnasta tehtiin kannattavuuslaskelmia. Investoinnin kannattavuuteen vaikutti vahvasti tuoton lisäksi myös brändiä vahvistavat tekijät sekä tunnettuuden kasvattaminen.

Aikaisemman yhteistyön tuloksena syntynyt muuttopalvelun uudistettu brändi toimi suunnannäyttäjänä varastopalvelulle. Varastopalvelun nimeksi tuli M&M Varastohotelli ja se toimii Muuttopalvelu M&M Niemi Oy:n alaisuudessa. Sama tuttu värimaailma toistuu varastopuolella, jotta asiakkaiden on helppo tunnistaa varastohotelli M&M Niemen palveluksi.

Projektin lopputuloksena syntyi toteutuskelpoinen ja kannattava uusi liiketoiminto, jonka kustannukset oli kartoitettu ja jatkotoimenpiteet valmisteltu. Keväällä 2021 alkoikin uuden varastohallin remontointi sekä varastokoppien asennus.

Jatkoprojektina toteutettiin projektin aikana suunnitellut myyntikanavat verkkosivujen muodossa. Tähän projektiin kuului kahden verkkosivun koodaus sekä lanseeraus. Olemassa olevat muuttopalvelun sivut uudistettiin vastaamaan uutta brändiä ja varastopalvelulle luotiin asiakasystävälliset sivut.

Syksyllä valmistunut varastohotelli on nyt kovalla käytöllä Iso-Heikkilässä ja M&M Niemen vihreä brändi loistaa katukuvassa vahvemmin kuin koskaan!

Asiakas

M&M Niemi logo

"Hei me muutetaan!"

Ala: Kuljetusliike ja muuttopalvelut