Kokonaisvaltaista markkinointia toteuttamassa

Jujolla oli tarve löytää tekijä suunnittelemaan markkinointia ja koordinoimaan toteutusta. Tehtävään hoitamiseksi tarvittiin laaja-alaista osaamista ja kokemusta niin tuotteistuksesta, markkinointiviestinnästä kuin myynnin tuesta.

Meillä on monta teoriaa, opasta ja vuosikymmenien kokemus siitä, mitä markkinointi pitää sisällään. Jokainen asiakas on kuitenkin ainutlaatuinen ja niin on myös toimenkuvamme asiakkaan markkinointikumppanina. Jujolla olemme saaneet olla mukana markkinointiviestinnässä, tuotteistuksessa sekä myynnin tukena. Merkittävä osa työtämme on sisäisessä myyntityössä tukeminen. On tärkeää saada jalkautettua markkinoinnilliset tavoitteet käytäntöön ja osa tätä jalkauttamistyötä on tarvittavien työkalujen luominen, olipa sitten kysymys tuotehallinnan tehostamisesta tai myyntimateriaalien tekemisestä. Myös vastuullisuuden ja työnantajakuvan kehitys ovat asioita, joiden parissa teemme töitä.

Ulkoistetussa markkinoinnissa yhteistyö perustuu jatkuvaan sopimukseen sovitusta kuukausittaisesta työpäivien määrästä. Työpäivät tehdäään asiakkaan tiloissa tai omalla toimistollamme tilanteen mukaan. Asiakkaallamme on yksi yhteyshenkilö, jonka kautta kaikki työ tehdään. Jujolla työntekijämme Meri toimi yhteyshenkilönä. "Olen viikottain asiakkaan tiloissa sovittuna päivänä. Muina päivinä asiat hoituvat sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Mielestäni päivittäinen tavoitettavuus on yksi tärkeimmistä edellytyksistä toimivaan yhteistyöhön", Meri kertoo. "Jujon toimiala on erittäin mielenkiintoinen ja samalla haastava. Kilpailu on kovaa ja menestymien edellyttää jatkuvaa innovointia ja laadun kehitystä. Ympäristön huomioiminen ja työturvallisuus ovat tärkeimpiä arvoja ja ohjaavat kaikkea tekemistä. Työkaverini Jujolla ovat oman alansa erityisosaajia ja työssä menestyminen vaatii suurta huolellisuutta. Olen itsekin oppinut yhteistyöaikana arvostamaan huolellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä ymmärtämään sen arvon lopputuloksen kannalta", Meri jatkaa.

Tavoitteiden määrittely ja vuosisuunnitelma

Perustan tavoitteelliselle tekemiselle luo huolellinen vuosisuunnittelu. Jujolla suunnittelemme ja toteutamme yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa markkinoinnin vuosisuunnitelman. Vuosisuunnittelun kivijalan muodostavat yrityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Käytännön toimenpidesuunnitelma alkaa vuositason tavoitteiden määrittelystä. Tavoitteet liittyvät sekä myyntiin että työnantaja-ja yrityskuvan jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteille määritellään mittarit, joiden avulla edistymistä voi seurata. Seuraavaksi on vuorossa kuukausi-ja viikkotason suunnitelma toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. "Minulle vuosikello toimenpiteistä, kaikessa yksinkertaisuudessaan, on yksi tärkeimmistä työkaluista toteutuksen seurannan kannalta", Meri toteaa.

Tuotehallinta

Yksi mielenkiintoisimmista yhteistyön alueista on tuotteistus. Tuotetietojen hallinnan kehitys on jatkuva projekti. Siitä voidaan esimerkkinä nostaa kotisivuille toteutettu tuotehaku. Meri kertoo kolme vuotta sitten lanseeratun tuotehaun olevan toiminnallisuudessaan ja käyttäjäystävällisyydessään Jujon toimialan parhaimmistoa. Tuotehakuosiossa tuotelistaukset ja yksittäiset tuotekohtaiset tuotekortit muodostuvat ja tulostuvat PDF-tiedostoiksi automaattisesti sivuston tuoreimpien tietojen pohjalta. Siten PDF-tulosteet ovat aina ajan tasalla. PDF-tulostus on teknisesti toteutettu siten, että tuotekohtainen tuloste on aina vakiomuotoinen. Tämä on tärkeää, koska Jujon asiakkaat ovat ympäri maailmaa, joten käytettävät koneet, selaimet ja selainversiot ovat hyvin moninaisia.

Tuotteistuksen saralla saamme olla mukana suunnittelemassa tuoteryhmien tai tuotteiden lanseerausta. Huolellisesti suunnittellussa lanseerauksessa on kriittistä määritellä missä vaiheessa tuoteuutuuksista voidaan viestiä ulkoisesti, koska tässä vaiheessa kaikki myynnin tarvitsema materiaali tulee olla valmiina. Voi toki olla tilanteita, joissa asiakkaille annetaan ennakkotietoa tulevasta uudistuksesta, mutta tällöinkin myynnillä tulee olla selkeät ohjeet mitä asiakaskyselyihin vastataan, jotta lanseerauksen huomioarvo voidaan maksimaalisesti hyödyntää. Lanseerauksissa olemme olleet mukana toteuttamassa näitä asioita:

 • lanserauksen aikataulun suunnittelu ulkoisen viestinnän näkökulmasta
 • materiaalit (esitteet, esitykset, videot, tuotetiedot, kotisivupäivitykset)
 • viestinnän suunnittelu ja toteutus (uutiset, lehdistötiedote, asiakasuutiskirje, muu asiakasviestintä)
 • myynnin tuki

Markkinointiviestintä & sisältöjen luominen

Osana markkinointisuunnitelmaa teemme viestintäsuunnitelman ulkoiseen viestintään. Etukäteen suunnitellaan sisältöjen teemat kanavittain. Viestinnän määrille (esim. kotisivujen uutiset, LinkedIn aktiivisuus, lehdistötiedotteet) luodaan myös tavoitteet. Suunnitelmaa tarkennetaan vuoden mittaan. Tärkeää on etukäteen päättää teemat ja kampanjat tukemaan markkinoinnin tavoitteita. Suunnitelmista käytäntöön mentäessä tehtävien lista onkin sitten jo melko monipuolinen:

 • tapahtumien, kuten messujen, suunnittelu ja järjestelyt
 • graafiset suunnittelu ja tekstisisällöt
 • esitteet, käyntikortit, joulukortit ym. painettu materiaali
 • kotisivu, uutiskirje ym. sähköinen materiaali
 • videot, myyntiesitykset ym. esitysmateraalit
 • kotisivupäivitykset
 • käännökset
 • valokuvaussuunnittelu
 • muu operatiivinen tuki

Myynnin tuki

Jujolla on asiakkaita kymmenissä maissa ja lähes kaikissa maanosissa. Myynti toteutetaan oman myyntiosaston sekä paikallisten myyntiedustajien välityksellä. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet myynnille työkaluja kuten

 • myyntiesitykset
 • ekstranet, jossa mm. chat-pohjainen Q & A osio
 • materiaalipankki kotisivuille
 • tuoteopas myyjille

Asiakas

Jujo Thermal logo

"A Member of the Nippon Paper Group"

Ala: Teollisuus, teknologia; erikoispapereiden valmistus

Projektivastaava