It's more than furnishing

“Suurin hyöty yhteistyöstä Smartbutlersin kanssa on ollut heidän tukensa brändiviestimme syventämisessä, kiteyttämisessä ja selkeyttämisessä”, Scale Upin operatiivinen johtaja Laura Karlsson sanoo. ”Pitkään oli niin, että brändi ja markkinointi oli jäänyt vähän jalkoihin. Sen takia meillä oli tarve vahvistaa markkinointiamme ja brändi-ilmettämme.”

Yhteistyö alkoi marraskuussa 2019. ScaleUp oli saanut tukea ELY-keskuksesta yritystoiminnan kehittämiseen ja päättänyt ulkoistaa markkinoinnin kehityksen.

”Valitsimme Smartbutlersin, koska paikallisen firman kanssa oli helppo kommunikoida. Tapasimme Merin ja Patrikin ja heillä oli hyvä näkemys siitä, miten brändiämme voisi vahvistaa.”

Yhteistyöprojektiin kuului mm. Scale Upin brändin kirkastaminen kansainvälisiä markkinoita ajatellen, kasvusuunnitelman laatiminen brändin laajentumiselle, kansainvälistymisen suunnittelu ja organisointi sekä kilpailukyvyn varmistaminen.

Kilpailija-analyysi auttoi brändin rakentamisessa

Aluksi Smartbutlers teki kattavan analyysin kilpailijoista. ”Kilpailukenttämme kartoitettiin. Sen avulla saimme laajemman käsityksen siitä, millä kentällä kilpaillaan - sekä kotimaan markkinoilla että ulkomailla. Tämä auttoi brändiviestin kiteyttämisessä. Eli se mitä tehdään ja osataan pitää kiteyttää niin, että asiat sanotaan mahdollisimman selvästi”, Laura toteaa.

Scale Up sai apua myös argumentointiin, viestintään, tarinan visualisointiin, kohderyhmä- ja asiakkuusidentifiointiin, referenssien hyödyntämiseen ja digitaalisen materiaalin suunnitteluun.

”Bränditarinamme on nyt syvempi.” Projektin aikana on ollut säännöllisiä tapaamisia ja videopalavereita. ”Meillä on ollut hyvä kommunikointi. Smartbutlers on ollut sopivan kokoinen kumppani meille: ketterä ja tehokas.”

Yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa

”Smartbutlers tuntee meidät tässä vaiheessa jo hyvin. Jatkossa keskitytään mm. viestinnän kehittämiseen.”