Smartbutlers logo
TöitämmeForeva - Rakennusvalmiste Oy Forssa

Foreva - Tunne puu suomalaisessa Foreva-saunassa

Foreva on valmistanut suomalaisia laatusaunoja jo yli kymmenen vuotta. Yhtiön ytimessä on käsityöperinteen kunnioitus, kestävän kehityksen arvot ja asiakaslähtöisyys. ”Haluamme tarjota mahdollisuuden kauniisiin kotimaisiin tilaratkaisuihin, jotka edistävät rentoutumista ja hyvinvoivaa elämää”, kertoo Forevan toimitusjohtaja Timo Huusela.

Asiakas

Foreva - Rakennusvalmiste Oy Forssa

Toimiala

Sauna- ja kylpyhuonerakentaminen

Alkuvuodesta 2023 Forevalla käynnistettiin määrätietoinen työ, jonka päämääränä oli uusien asiakasryhmien tavoittaminen. Foreva ja Smartbutlers aloittivat sen perusteellisella Forevan brändin uudistuksella. Tehdyt uudistukset pohjaavat yrityksen ydinarvoista, aiemmin konseptoidusta markkinointistrategiasta, globaaleista trendeistä ja kilpailijoiden strategioista, mitkä kaikki on tärkeää ottaa huomioon brändikirkastusksessa.

Brändin uudistustyön konkreettisina tuloksina syntyi uusi visuaalinen ilme, graafinen ohje sekä brändikirja. Lisäksi Smartbutlers uudisti Forevan verkkosivuston, joka viestii nyt Forevan pohjoismaisella puusepäntyöllä valmistettujen saunojen ajatonta kauneutta ja tuo esille selkeämmin asiakkaan valittavissa olevat saunaratkaisut.

Puun eleganssi ja lämpö uuden ilmeen inspiraationa

”Uusi brändi-ilme yhtiön verkkosivuilla ja muussa viestinnässä nostaa mieleenpainuvasti esiin Forevan kauniit saunaratkaisut ja antaa yritykselle tilaa kehittyä tavoiteltuun suuntaan. Halusimme luoda puun eleganssia ja lämpöä kunnioittavan ilmeen, joka samalla viestii yrityksen tehokkaista prosesseista ja teollisesta luonteesta”, sanoo Mathias Kerke Smartbutlersilta. Uuden ilmeen myötä Forevan verkkosivut puhuttelevat entistä selkeämmin sopimusvalmistuksen lisäksi kuluttajia ja rakennuttajia. Jo nyt Forevan uusi ilme on kerännyt positiivisia reaktiota yhtiön vakioasiakkailta.

Yhteistyö jatkuu

Brändi-ilmeen kirkastuksen jälkeen Smartbutlersin ja Forevan yhteistyössä edettiin brändin tunnettuuden kasvattamiseen. Ennen myyntityön aloitusta myynnin työkalut ja argumentointi laitettiin kuntoon. Tämän kunnostustyön fokuksena oli muun muassa tuotannon- ja myynnin prosessien kuvaaminen, myyntiesitteiden ja -esitysten tekeminen, tarjouspohjan kehittäminen sekä myynnin perehdyttäminen ja sparraus.

Seuraavaksi Forevan tavoitteena on lisätä tuotekehitystä ja laajentaa valikoimaa muihin tilaratkaisuihin saunojen lisäksi. Aikaisemmissa Smartbutlersin toteuttamissa markkinakartoituksissa on selvinnyt, että saunomisen suosion lisääntyessä myös uudet saunomisen muodot nostavat päätään kuten kompaktit pihasaunat sekä kosteatilaan asennettavat saunamoduulit.

Mathias Kerkestä on ollut hienoa olla mukana luomassa Forevalle brändiä, jonka ilme henkii tuotteiden laatua ja jää mieleen. Nyt käsityöllä Forssassa valmistetuista saunoista on helpompi viestiä mieleenpainuvasti ja jatkossa yritykselle luodut työkalut sujuvoittavat innovointia ja tuotekehitystä. Parhaillaan Forevan ja Smartbutlerin tiivis yhteistyö jatkuu. Smartbutlers toimii Forevan ulkoistettuna markkinointiresurssina, jonka tehtävänä on myynnin tuki, markkinointi sekä tuotekehitys. Myynnin ja markkinoinnin tiiviin yhteistyön tuloksena on syntynyt uusia asiakkuuksia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Tavoitteet: Tavoitteena oli vahvistaa yhtiön brändiä ja myyntiä.

Smartbutlersin rooli: Yhtiön ydinarvoja kuvastavan brändi-identiteetin suunnittelu ja toteutus, tuotteistuksen sekä myyntikanavien kehitys, myynnin perehdytys ja sparraus

Tulokset: Foreva on rakentanut kauan laadukkaita suomalaisia elementtisaunoja sopimusvalmistuksena. Smartbutlers kirkasti yhtiön brändin palvelemaan nykyisen sopimusvalmistuksen lisäksi, myös rakennuttajia ja kuluttajia. Uusi brändi-ilme sekä myynnin työkalut tukevat uusien tuoteinnovaatioiden kehittämistä tulevaisuudessa.

Projektivastaava

Mathias Kerke

Bränditarinat & graafinen suunnittelu

Muita töitämme

Auringon edustajan arvot esille

SW Energia halusi kehittää kasvuvalmiuksiaan kansainväliselle liiketoiminnalle. Tähän liittyi kasvustrategian tekeminen sekä yrityksen toimintatapojen kehittäminen.

 • Brändistrategiat
 • Liiketoiminnan kehitys
 • Kansainvälistyminen

Muuttopalvelu M&M Niemi - Mukavaa muuttoa kehittämässä

Muuttopalvelu M&M Niemi halusi kartoittaa ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia nykyisillä markkinoillaan sekä päivittää myyntikanavansa ja brändinsä.

 • Brändistrategiat
 • Liiketoiminnan kehitys
 • Ohjelmistokehitys
 • Brändin visualisointi

EWK Finland Oy – Eco Weedkiller tähtää kansainvälisille markkinoille

Eco Weedkiller kaipasi asiantuntevaa apua uuden kuluttajille kehityn rikkakasvien torjuntalaitteen viemiseksi kansainvälisille markkinoille. Kasvustrategian lisäksi asiakkaalle rakennettiin brändistrategia.

 • Brändistrategiat
 • Liiketoiminnan kehitys
 • Kansainvälistyminen
 • Ohjelmistokehitys
 • Vastuullisuus
 • Brändin visualisointi