A’Pelago Experience – With a view to create

A’Pelago Experience on toukokuussa 2022 perustettu startup. Sen missiona on edesauttaa saariston ekosysteemin kehitystä tukevien innovaatioiden ja yritystoiminnan syntymistä. Yhtiön liiketoiminta koostuu saariston uniikkien etätyötilojen ympärivuotisesta välityksestä ja tapahtumatuotannosta.

Keväällä 2022 A’Pelago Experience halusi työkalut missionsa toteuttamiseen. Smartbutlers on tukenut yhtiötä ideasta nykypäivään.

Projekti aloitettiin A’Pelago Experiencen liikeidean tuotteistamisella: A’Pelagon liiketoimintamalli arvioitiin ja sen kehittämistä tuettiin. Yhtiölle valmisteltiin brändikonsepti, visuaalinen ilme, verkkosivut kieliversioineen sekä yhteistyössä Sofokuksen kanssa digitaalinen varausalusta, jolta A’Pelagon välittämät etätyötilat ovat varattavissa.

Suunnittelu- ja konseptointityön jälkeen Smartbutlers on tukenut A’Pelagon lanseeraustyössä toimimalla yhtiön ulkoistettuina markkinointi- ja web development resursseina. Smartbutlersin asiantuntijat ovat olleet myös mukana yhtiön ensimmäisen kansainvälisen A’Pelago Initiative Business Camp -tapahtuman projektijohdossa, tapahtumamateriaalien tuottamisessa sekä tapahtuman fasilitoinnissa elokuussa 2023.

Onko sinulla liikeidea, joka on aika saattaa päivänvaloon? Ole yhteydessä.

Tavoitteet: Tavoitteena oli tuotteistaa yritysidea konkreettiseksi palveluksi ja rakentaa startupin ydin arvoja viestivä brändi-ilme ja toiminnan mahdollistavat myyntialustat. Jatkuvan yhteistyön tavoitteena on A’Pelagon kasvun edistäminen.

Smartbutlersin rooli: Smartbutlersit toimivat pitkäjänteisenä partnerina ja neuvonantajana liiketoimintamallin suunnittelussa ja kehittämisessä. Tehtäviämme: brändikonseptisuunnittelu, brändin visuaalinen ilme, verkkosivuston tekninen suunnittelu ja toteutus kieliversioineen, sisältösuunnittelu- ja toteutus, viestintämateriaalit ja tapahtumatuotanto.

Tulokset: A’Pelago Experience on toimiva yritys, jonka tunnettuus on kasvussa.

Asiakas

A'Pelago Experience logo

"With a view to create"

Ala: Suhdetoiminta ja viestintä