Smartbutlers logo
TjänsterProduktifiering

Produktifiering

Från ett produktperspektiv är produktifiering allt som sker från att produktidén föds till att ett beslut att göra sig av med produkten fattas. Från ett företagsperspektiv är produktifiering omfattande hantering av produktportfolier. Produktifiering länkar ihop produktmängder, prissättning, egenskaper och målgrupper. Med hjälp av detta kan ett företag konsekvent utveckla produkter som möter marknadskraven och differentiera sig från konkurrenternas produkter. Vi kan hjälpa dig med en del av produktifieringen eller så kan vi utveckla den i sin helhet.

Lansering

 • Intern och extern lanseringsplan
 • Handlingsplan för lansering från ett marknadsföringskommunikationsperspektiv

Produktens livscykel

Utvärdering av produktens livscykeleffekter från ett miljöperspektiv: Produktens belastning på miljön från produktion till återvinning.

Tjänstedesign

 • Funktionell och visuell utveckling av webbsidor och webbutiker för att nå målen och möta kundbehov.
 • En ytterligare dimension för produkterna: Kombinerande av produktkunskap, offerter, kundarbete och eftermarknadsföring till en sömlös del av produkten.

Produktegenskaper

 • Certifiering av konformitet: lagstadgade krav för produkten
 • Kartläggning av marknadsspecifika krav (utomlands)
 • Kartläggning av kundmålgruppers krav och behov

Eftermarknadsföring (remarketing)

 • Beräkning av eftermarknadsföringskostnader som en del av produktens prissättning
 • Byggande av servicenätverk (i Finland och utomlands)
 • Skapande av stödmaterial för kunder, användare och serviceerbjudare: användarmanualer och videor, extranät och intranät för webbsidor osv.

Marknadsundersökningar

 • Undersökningar för att utveckla och definiera produktegenskaper
 • Användarvänliga test för nya produkter och produktegenskaper
 • Mätning och undersökning av produkttillfredsställelse

Produktprissättning

 • Produktkostnadsstruktur
 • Produktens inkomstmodell
 • Produktprissättning för importerade produkter (EU och utanför EU)

Försäljningskanaler

Återförsäljare, företagscenter, agenturer, franchise, nätbutiker, telefonförsäljning – där är några exempel på försäljningskanaler. Vi hjälper dig öppna nya försäljningskanaler och utveckla existerande kanaler. Vi kan erbjuda vår expertis både när det gäller att öppna kanaler för export och när det gäller att utveckla försäljningen i hemlandet. Vi har mångsidig erfarenhet av försäljningsutveckling både från tjänstebranschen och produktionsbranschen.

Förvärv av nya kunder

Vi hjälper dig hitta dina målgrupper och potentiella kunder, vi är med och kontaktar dem och vi deltar i försäljningsarbetet enligt behov.

Samarbete med huvudman

Vi är med och utvecklar samarbeten med huvudman och fungerar som kontaktperson vid behov. Vi ser till att samarbetet fungerar problemfritt.

Försäljningsverktygslåda

 • Försäljningsargument
 • Försäljningsmaterial
 • Återförsäljarnätverks service & utveckling
 • Skapande av försäljningsverktygslådor för återförsäljare

Kanalval

 • Kanalval som stöder varumärkesstrategin för att nå försäljningsmålen
 • Sektoriell kanalkartläggning
 • Öppnande av nya försäljningskanaler

Öppnande av export

Vi hjälper dig hitta de mest lämpliga distributionskanalerna på målmarknaden och om det behövs deltar vi i att öppna kanalerna.

Marknadsföringskommunikation

Marknadsföringens ändamål är att skapa och bygga tillfredsställande kundrelationer. Kommunikation är en del av marknadsföringen. Marknadsföringskommunikationens ändamål är att bygga varumärkeskännedom bland potentiella kunder och göra köpbeslut lättare.

Vi planerar en marknadsföringskommunikationsmodell som stöder ditt företags målsättningar, vi gör en budget som stöder årsplanen och vi koordinerar utförandet av planen så att allt fungerar i praktiken. Vi kan även producera innehåll för webbsidor, nyhetsbrev och broschyrer. Du får det grafiska material du behöver av oss (t.ex. visitkort, broschyrer och reklamblad) och vi koordinerar med underleverantörer för det nödvändiga materialet (t.ex. utskrifter, evenemang och reklam).

Planering & koordinering

 • Årliga marknadsföringsplaner & budgetar
 • Årliga kommunikationsplaner & budgetar
 • Varumärkes- & grafiska manualer
 • Kundvärden & segment
 • Konkurrensfaktorer & positionering
 • Underleverantörsofferter & koordinering
 • CRM
 • Marknadsföringsautomatisering
 • Reklam & kampanjer
 • Mässor & evenemang
 • Eftermarknadsföring

Webbsidor & digital marknadsföring

 • Webbdesign & sökmotoroptimering
 • Uppdateringar & utveckling av webbsidor
 • Automatisering av datahantering
 • Digital innehållsproduktion
 • Hantering av Google-konton (Google Analytics, Google Ads)
 • Design och utförande av banderollreklam
 • Sociala mediekanaler

Senaste projekten

En solrepresentants värden i rampljuset

SW Energia ville utveckla sin tillväxtkapacitet för internationell verksamhet. Detta omfattade att göra en tillväxtstrategi och att utveckla företagspraxis.

 • Företags- och varumärkesstrategi
 • Produktifiering
 • Internationalisering

 • Produktifiering
 • Hållbarhet

 • Företags- och varumärkesstrategi
 • Produktifiering
 • Digitala lösningar