Smartbutlers logo
TjänsterHållbarhet

Hållbarhet

Kunder och partners vill få information om din företagsverksamhet och ansvarsfulla företag uppskattas i sin tur. I bästa fall medför ett ansvarsfullt företag det mervärde en kund söker efter och kan således öka sin konkurrenskraft.

Med ansvar menas företagets sociala ansvar som kan delas in i finansiellt, socialt och miljöansvar. I branschvärlden betyder detta i allmänhet handlingar som överstiger de lagstadgade kraven. Socialt ansvar kan innebära att ta hand om personalens välmående eller att anställa individer som riskerar uteslutning ur samhället. Miljöansvar å andra sidan innebär konkreta och kontinuerliga åtgärder för att minska på företagets utsläpp och andra miljöinverkningar. Ansvar är inte någon engångsvälgörenhet, utan kontinuerliga konkreta åtgärder.

Vi hjälper dig definiera ditt företags intressenter. Med andra ord, vilka aktörers verksamhet som påverkar ditt företag och vilka aktörer som påverkar din verksamhet. En viktig del av ansvar är företagets värden som styr de vardagliga handlingarna. Om de är otydliga hjälper vi dig klarlägga dem. Ansvar kan synas i form av kontorets uppvärmningsmetod, produkters råmaterial, minskande av reseutsläpp eller främjande av personalens välmående. Vi hjälper dig kommunicera ditt ansvar och dina värden till den rätta målgruppen via de rätta kanalerna tillförlitligt och genomskinligt.

Värdeverkstad

En värdeverkstad lämpar sig för företag som vill skriva ner sina värden och behöver en extern resurs som hjälp. Vi hjälper dig beskriva hur ni inom företaget arbetar tillsammans.

Ansvarskonceptualisering

Vi kartlägger tillsammans vad ansvar för tillfället innebär i företagets verksamhet samt hur det kan utvecklas.

Senaste projekten

  • Produktifiering
  • Hållbarhet

  • Företags- och varumärkesstrategi
  • Hållbarhet

  • Hållbarhet