Smartbutlers logo
TjänsterInternationalisering

Internationalisering

Vi finns där för dig när du vill planera internationalisering och exportexpandering, när du vill utveckla nyckelpersonals försäljningskapacitet och internationella kundtjänstmodeller eller när du vill öppna internationella försäljningskanaler och sänka starttröskeln. Vi är också där för dig när du vill kartlägga möjligheterna och riskerna med internationalisering. Du kan sätta fart på din internationaliseringsprocess med vår konsultering som finansieras av NTM-centralen och Business Finland – finansieringen kan täcka 50-75% av dina kostnader. Vi är också en av Business Finlands innovationssedelleverantörer.

Hyr en exportchef

Vi tar hand om alla internationaliseringsåtgärder genom att fungera som din exportchef. Vi är flexibelt och långsiktigt tillgängliga enligt dina behov.

Rådgivning

Vi kartlägger målländer, slipar konkurrenskraften och utvecklar funktioner som tillgodoser företagets behov för att lyckas på den internationella marknaden. Tillsammans skapar vi förutsättningar för internationell verksamhet. Vår konsultering är engagerande, interaktiv, praktisk och skapad för små och medelstora företag. Rådgivandet räcker oftast mellan 10 och 100 dagar.

Senaste projekten

En solrepresentants värden i rampljuset

SW Energia ville utveckla sin tillväxtkapacitet för internationell verksamhet. Detta omfattade att göra en tillväxtstrategi och att utveckla företagspraxis.

  • Företags- och varumärkesstrategi
  • Produktifiering
  • Internationalisering

  • Företags- och varumärkesstrategi
  • Internationalisering

  • Företags- och varumärkesstrategi
  • Internationalisering