Smartbutlers logo
TjänsterFöretags- och varumärkesstrategi

Företags- och varumärkesstrategi

Företagsstrategi

Vi utvecklar och slipar dina hållbara konkurrensfördelar genom att definiera hur ditt företag kan skapa bättre kundvärde än dina konkurrenter. Vi skräddarsyr en unik story åt dig som gör att du står ut bland dina konkurrenter. Vi positionerar och ger dig riktning för var och när du ska konkurrera. Vi skapar sedan ett manuskript som hjälper den operativa implementeringen av strategin. Vår utgångspunkt är att en strategi inte är en strategi före dess implementering är noggrant planerad och satt i sitt sammanhang. Detta är vårt område; vi skapar strategier som kan förverkligas och om det behövs hjälper vi till att konkretisera dem. På så sätt förblir vi realistiska från början till slut.

Vi har ett serviceavtal med Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM), vilket betyder att vi kan hjälpa till att ansöka om NTM:s företagsutvecklingstjänster för att stöda tillväxt och utveckling.

Marknadsanalys

Vi förser dig med en tydlig förståelse för det konkurrenskraftiga landskapet, de branschspecifika framgångsfaktorerna, kundernas kärnvärden samt ditt företags kärnkompetens.

Tillväxtväg

Vi hjälper företag definiera de rätta tillväxtmålsättningarna samt funktionella sätt att nå dem.

Strategivisualisering

Vi förenklar och förtydligar ditt företags story och smaksätter den både verbalt och visuellt.

Differentiering

Vi differentierar dig från dina konkurrenter genom att utnyttja kategorisering, segmentering, mission och positionering.

Varumärkesstrategi

För att lyckas på marknaden behöver varumärken en hållbar story med en bra handling. Detta är vår kärnkompetens. Utan en story är en produkt bara en produkt och priset blir det viktigaste köpkriteriet. Med hjälp av en hållbar story (strategisk marknadsföring) och någon som berättar storyn (operativ marknadsföring) blir försäljningen mer fokuserad, mer autentisk, mer attraktiv och mer kostnadseffektiv. Vi försäkrar oss om att du klättar upp i trädet med huvudet före. Vi erbjuder dig sinnesro då ditt företags strategi utvecklas av ett erfaret proffs som förstår sig på dina operativa realiteter.

Ett varumärke är ett löfte. Ett bra varumärke är ett unikt löfte. Och ett utmärkt varumärke är ett unikt löfte som kan bevisas. Detta är vårt varumärkesarbete i sin korthet. När vi dessutom skapar en smart slogan för varumärket, med andra ord ett kundlöfte, har du en perfekt grund. Vår sloganfabrik producerar inte meningslösa ordflöden eller roliga knep. Varje slogan måste vara trovärdig, saklig och unik. När löftet kan bevisas skapas tillit. Hållbara storyer skapas inte bara sådär. De är resultat av djup analys och skarp konceptualisering.

Brand book

En brand book är ett verktyg för varumärkeshantering som dokumenterar varumärkets identitet. En brand book förklarar varumärkets utseende för både interna och externa intressenter. Den porträtterar varumärkets värden och unikhet. En brand book erbjuder också praktiska verktyg och instruktioner för varumärkets grafiska image och kommunikationsstil.

Varumärkestempel

Ett varumärkestempel är en beskrivning av varumärkets utseende och storyns argumentation.

Senaste projekten

En solrepresentants värden i rampljuset

SW Energia ville utveckla sin tillväxtkapacitet för internationell verksamhet. Detta omfattade att göra en tillväxtstrategi och att utveckla företagspraxis.

  • Företags- och varumärkesstrategi
  • Produktifiering
  • Internationalisering

  • Företags- och varumärkesstrategi
  • Internationalisering

  • Företags- och varumärkesstrategi
  • Internationalisering