Smartbutlers logo
Om oss

Om oss

Vi är med dig från början till slut, från planering till förverkligande.

Vår verksamhet började i början av 2000-talet med konsultering inom internationell strategisk marknadsföring och interim företagsledning. Skolning och utlokalisering av marknadsföring har sedan dess blivit en del av verksamheten, utgående från våra kunders behov. Vår erfarenhet grundar sig på personlig, internationell ledning av företag och marknadsföring.

Vi är en marknadsföringsbyrå, inte en reklambyrå. Vår mission är att sköta våra kunders marknadsföring genomgående. Vår specifika kunskap är att kombinera operativt och strategiskt arbete. Vi är praktiskt lagda trots att vi har en vetenskaplig bakgrund.

Vi är ett litet företag men vi har ett stort nätverk. Vårt team består av sex medlemmar och tre modersmål (finska, svenska, engelska). De kreativa lösningar som behövs får vi från vårt nätverk eller från kundens existerande samarbetspartners. Med detta strävar vi efter att erbjuda omfattande expertkunskap på ett kostnadseffektivt sätt.

Meri Anckar

Meri Anckar

Marknadsföring

Andreas Anckar

Andreas Anckar

Software developer

Patrik Anckar

Patrik Anckar

Strategi & Utveckling

Läs mer
Mathias Kerke

Mathias Kerke

Marknadsföring

Ansvarsfullt förverkligande.

Eftersom vi själva har arbetat i krävande, internationella företagsledningsroller, så vet vi dels hur man fokuserar på det väsentliga för att uppfylla kundens behov, och dels hur man förstår och beaktar företagets utmaningar. Strategiskt kunnande är vår kärnkompetens; vi förlitar oss på fakta i vår verksamhet och på basen av det skapar vi en operativt hållbar story för våra kunder. Vi är inte intresserade av ismer och fikonspråk, utan av enkla och tydliga planer som är möjliga att förverkliga.

Aktivt engagerade.

Vi deltar endast i projekt där vi vet att vi har något att erbjuda. Vi försöker inte sälja in färdiga modeller, utan skräddarsyr våra tjänster så att de motsvarar verkliga behov och förväntningar gällande resultat. Vi lyssnar, undersöker, konceptualiserar och deltar. Vi omformar våra verktyg och vår referensram till något praktiskt. Vi vill lyckas tillsammans med våra kunder och vi förbinder oss till gemensamma planer.

Arbete på kundens villkor.

Vår målsättning är att våra kunder ska se bra ut. Som vårt namn förpliktar, sköter vi våra kunders ärenden kostnadseffektivt och resultatorienterat från en och samma lucka. Kunden kan utlokalisera all, eller en del av, sin marknadsföring, sitt strategiarbete eller sin internationella verksamhetsutveckling till oss, och vi ser till att på ett objektivt plan använda rätt kunskap för rätt behov. Samtidigt får kunden en egen kontaktperson som koordinerar alla tjänster som behövs enligt överenskommen budget.

Alltid mer än en.

Vi är din marknadsföringsavdelning för en mindre utgift än en anställd arbetstagare. När vi arbetar för dig får du hela vårt teams kunskaper till ditt förfogande.