Tarina Smartbutlers -nimen takana

Tasaisin väliajoin meiltä kysytään mistä Smartbutlers -nimi tulee ja mitä se tarkoittaa. Ihan relevantti kysymys sinänsä, sillä nimi koostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta, jotka yhdessä muodostavat varsin mielenkiintoisen kombinaation. Nimen takana on kuitenkin syvempi tarkoitus ja sitä haluamme seuraavaksi hieman avata.

Kun yritys perustettiin 2013 halusimme nimen, joka kuvailee toimintatapaamme ja missiotamme mahdollisimman hyvin. Missiomme on hoitaa asiakkaamme liiketoiminnan kehitystä ja strategista markkinointia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Haluamme myös olla asiantuntijoina helposti lähestyttäviä ja koemme olevamme käytännönläheisiä, vaikka meillä onkin tieteellistä taustaa.

Nimeksi valittiin Smartbutlers. Suoraan suomeksi käännettynä nimi on siis ”Älykkäät hovimestarit”. Nimeä ei kuitenkaan ole tarkoitus tulkita kirjaimellisesti vaan sanoilla ”smart” ja ”butlers” halutaan viestiä yrityksemme arvoista ja toimintatavoista enemmänkin kuvainnollisesti.

Sana ”butlers” kertoo roolistamme. Toimimme aina asiakkaan asialla ja pystymme muuntautumaan tilanteen niin vaatiessa. Ratkomme ongelmia projektiluontoisesti, mutta myös pidemmän aikavälin ulkoistettuna resurssina. Olemme siis toisin sanoen asiakkaan tukena alusta loppuun niin hyvänä kuin huononakin päivänä.

Sana ”smart” taas kuvailee työskentelytapaamme. Smart ei siis kuvasta pelkästään asiantuntijuutta ja kokemustamme vaan myös sitä, että toimintamme ja päätöksemme pohjautuvat dataan. Tiimimme tieteellinen tausta pitää huolen siitä, että prosessimme perustuvat faktoihin. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme onkin yhdistää tunne ja data älykkäällä tavalla.

Smartbutlers tarkoittaa siis enemmän ”datavetoisia luottopelaajia” kuin ”älykkäitä hovimestareita” ja tämä ajattelumalli ohjaa tekemistämme myös tulevaisuudessa.