Olemme apunasi muutostilanteissa

Nyt jos koskaan on tärkeää, että yrityksillä on valmiudet sopeuttaa ja kehittää omaa liiketoimintaansa nopeallakin aikataululla. Olemme yritysten apuna niin kehityksessä kuin kasvussa. Autamme kasvun ja muutostilanteiden hallinnassa ja niiden vaatimien resurssien määrittelyssä. Meillä on tarjota laaja kattaus osaamista muutoksen toteutusvaiheen, aina myyntikanavien avaamisesta koodaukseen.

Voit vauhdittaa kasvua ja kansainvälistymistä ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukemilla konsultoinneillamme - tuki voi kattaa 50-75% kustannuksista. Olemme myös yksi Business Finlandin Innovaatiosetelin palvelutoimittajista.

Business Finland avaa uuden rahoituksen nimeltään "liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa" huomenna torstaina 19.3.2020. Rahoitus on suunnattu Suomessa toimiville midcap- ja pk-yrityksille, joiden liiketoimintaan kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€. Haettavan rahoituksen suuruus on 10 000-100 000 euroa.

Mihin kuluihin rahoitusta voi hakea?

Rahoituksessa käytetään yksinkertaista kustannusarviota (palkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + flat rate). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen omat palkkakustannukset sivukuluineen siltä osin kuin henkilöstö tekee työtä projektille sekä ostettavat palvelut. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään flat rate, joka on 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta

Rahoituspalvelut:

Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin, suuruus on enintään 10 000 euroa.

  • Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
  • Esiselvityksessä avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).

Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin, suuruus voi olla enintään 100 000 euroa.

  • Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.
  • Kehitysprojektissa avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa) ja se voidaan myöntää yritykselle vain kerran. Mahdollisesti kehitysprojektin jälkeen tarvittavat rahoitetaan Business Finlandin normaalina tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksena normaalein rahoituskriteerein.

Häiriötilannerahoituksen tiedot ovat lainattu Business Finland kotisivuilta, lue lisää https://www.businessfinland.fi/hairiotilannerahoitus/