Koulutuspalveluita kasvuhakuisille yrityksille

Smartbutlers Oy on valittu Varsinais-Suomen Ely-keskuksen sopimustoimittajaksi Täsmä- ja RekryKoulutuksille. Ely-keskuksen hankintasopimusratkaisun tarkoituksena on tukea varsinkin pk-yrityksiä osaamisen ja liiketoiminnan kasvattamisessa.

Koulutusohjelmien tavoitteena on lisätä pk-yritysten suunnitelmallisuutta, valmiuksia, kilpailukykyä ja mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle ja kasvulle sekä uusien työpaikkojen luomiselle. Ely-keskuksen tukemaa asiakaslähtöisiä ja räätälöityjä koulutusohjelmia voidaan järjestää yrityksille, joiden toimintaympäristö on muuttumassa, jotka hakevat kasvua ja jotka panostavat osaavaan työvoimaan osana muutostaan ja kasvuaan.

RekryKoulutus on koulutus, jonka työtehtävään valittu käy ennen varsinaisen työsuhteen alkamista. Koulutuksella tähdätään työtehtävään vaatimaan osaamiseen.

Täsmä- ja RekryKoulutus on työnantajan ja Ely-keskuksen yhdessä rahoittama, työnantajan tarpeisiin räätälöity koulutus. Yrityksen koosta riippuen työnantajan maksettavaksi jää 30-50% koulutuksen kokonaishankintahinnasta. Esimerkiksi alle 10 henkilöä työllistävän yrityksen maksuosuus on 30% kokonaishinnasta. Koulutuksen kesto on oltava vähintään 10 päivää ja koulutus voidaan toteuttaa jaksotetusti yrityksen tilanteen mukaan. Koulutusta voidaan kerralla hakea myös useammalle pk-yritykselle, jolloin työnantajan maksuosuus jaetaan osallistuvien yritysten kesken.