Kick-start kansainvälistymiseen ELY-tuetuilla koulutusohjelmillamme

Meillä on ilo saada jatkaa Ely-keskuksen sopimustoimittajana kansainvälistymiskoulutuksissa. Koko maan kattavan koulutushankinnan tarkoituksena on tukea pk-yrityksiä kansainvälistymisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos yrityksesi tarvitsee apua uusien markkinoiden kartoituksessa ja kansainvälisen myynnin aloittamisessa, on tarjoamiimme kansainvälistymispalveluihimme mahdollista saada Ely-tukea.

Asiakaslähtöisten ja räätälöityjen koulutusohjelmiemme tavoitteena on:

  • lisätä pk-yritysten suunnitelmallisuutta kansainvälistymiseen ja viennin kasvattamiseen
  • kehittää avainhenkilöiden myynti- ja kansainvälistymisvalmiuksia
  • madaltaa kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiskynnystä sekä auttaa tunnistamaan siihen liittyviä riskejä.

Ely-keskuksen tukemia koulutusohjelmia voidaan järjestää kansainvälistyvää liiketoimintaa käynnistäville ja sitä harkitseville yrityksille tai pk-yrityksille, jotka hakevat kasvua uusilta markkinoilta. Kansainvälistyminen avaa uusia mahdollisuuksia yritysten kehittämiselle, kasvulle ja uusille työpaikoille.