Keskijohdon sietämätön keveys

Keskijohto on silta ylimmän johdon ja alemman johdon tai suorittavan portaan välillä. Keskijohdon päätehtävät ovat strategian tehokas implementointi, tehokkaan työympäristön kehittäminen, työn ohjaus yhtiön vaatimusten mukaan, henkilökunnan johtaminen ja motivointi sekä raportointi ylimmälle johdolle. Keskijohto on yleensä vastuussa osastosta, yksiköstä, projektista tai toiminnasta. Keskijohdossa oleminen ei aina ole ruusuista.

Milan Kunderaa lainaten, voiko jopa väittää, että keskijohtaminen on kevyttä ja sietämätöntä? Olemisen sietämätön keveys on neljän muuttuneessa yhteiskunnassa sijaansa etsivän ihmisen tarina. Lausahdus tarkoittaa sitä, ettei kerran tehty asia oikeastaan merkitse mitään, eikä ihmisen teoilla lopulta ole suurta merkitystä. Samalla kun elämä siis on merkityksettömyydessään ”kevyttä” ihminen ei kestä ajatusta oman elämänsä turhanpäiväisyydestä, mikä tekee elämästä ”sietämätöntä”.

Keskijohtaminen on kevyttä ja sietämätöntä! Faktaa vai fiktiota? Asiaa valaisee 10 väittämää keskijohdosta ja sen toiminnasta.

Keskijohto on kuin hampurilainen! Tämä on faktaa. Keskijohtaja on hampurilaisen pihvi. Hän on tärkeä osa kokonaisuutta, mutta jatkuvassa puristuksessa kahdesta suunnasta. Alempi sämpyläpuolisko kuvaa organisaatiota, eli johtajan alaisia, jotka asettavat omat paineensa johtajalle. Ylempi sämpyläpuolisko taas kuvaa ylintä johtoa, joka omalta osaltaan vaatii keskijohdolta jatkuvia onnistumisia. Kun hampurilaista puristaa vähän reilummin, siitä pursuaa ketsuppia. Jos keskijohtajan homma ei välttämättä ole veristä, niin pihvinä oleminen voi kuitenkin olla rankkaa.

Keskijohto on yhtiön onnellisin porukka! Tämä on fiktiota. Amerikkalainen tutkimus osoittaa, että vähiten onnellisuutta yhtiössä löytyy keskijohdosta. Syyt siihen ovat käännetyssä tärkeysjärjestyksessä: (9) Heidän erottuvuuttaan ei arvosteta, (8) He näkevät organisaationsa tehottomana, (7) He ovat ylityöllistettyjä, (6) He eivät koe, että heidän mielipiteitään otetaan huomioon, (5) He eivät koe saavansa tunnustusta, (4) He kokevat saavansa epäoikeudenmukaista kohtelua, (3) Heidän työstään puuttuu tarkoitus, (2) He eivät näe uramahdollisuuksia, ja (1) Heidän mielestään yhtiössä on heikko johto.

Keskijohto on aivoton robotti! Tämä on fiktiota. Lausuma perustuu siihen, että (a) johtamisteoriat ovat yleensä tehty ylimmälle johdolle, (b) keskijohto tekee taktiset ja operatiiviset päätökset, joita ilman strategisilla päätöksillä ei ole merkitystä, (c) keskijohto pyörittää yhtiön arkea, ja (d) keskijohtoa voi kouluttaa, vaikkakin tutkimusten mukaan alle 30% yrityksistä tarjoaa keskijohdolleen relevanttia koulutusta. Ja vielä lainaus Steve Jobsilta, joka keskijohdolleen sanoi: ”On ok jos vahtimestari keksii selityksen, kun eteen tulee suljettu ovi. Mutta ei ole sallittua, että te keksitte selityksiä.”

Keskijohto ei osaa johtaa! Tämä on fiktiota. Huono johtaminen ei lähde keskijohdosta. Enemminkin on kyse ketjureaktiosta; kun ylin johto kohtelee keskijohtoa huonosti, keskijohto vuorostaan kohtelee alempia portaita huonosti. Ja myös noidankehästä; huono johtaja ei ole kiinnostunut keskijohtajastaan ja ihmettelee, miksi organisaatio ei saa mitään aikaiseksi, ja miksi ihmiset lähtevät.

Keskijohdon tehtävä on saada pomonsa näyttämään hyvältä! Tämä on faktaa. Ylin johto on keskijohdon paras liittolainen tai pahin vastustaja. Keskijohto kärsii usein lojaalisuuden tuskasta jos se ei opi johtamaan pomoaan. Pomoa voi johtaa, (a) ymmärtämällä pomon tavoitteet ja paineet, (b) hyväksymällä, että pomo on ihminen, (c) varmistamalla, että molemmilla on yhteiset odotukset, (d) käyttämällä pomon aikaa ja resursseja tehokkaasti, (e) kommunikoimalla selkeästi ja pitämällä pomoa ajan tasalla, (f) kokemalla pomo resurssina eikä esteenä, (g) olla lupaamatta liikaa ja pitäämällä lupauksia, (h) välttämällä yllätyksiä, (i) ottamalla työnsä vakavasti ja valmistautumalla kunnolla, (j) neuvomalla pomoa, mutta myös noudattamalla pomon ohjeita, (k) tarjoamalla ratkaisuja, ei valituksia, ja (l) auttamalla pomoa menestymään.

Keskijohto on kuoleva laji! Tämä on fiktiota. Väittämä perustuu Lean & Flat -ajatteluun, jonka mukaan keskijohto on turha rasva päättäjien ja tekijöiden välillä, keskijohto lisää byrokratiaa, matalat organisaatiot ovat parhaita, ja johtaminen on johtamisen vähentämistä. Voi myös väittää, että teknologia on uusi yleisjohtaja. Keskijohdossa istuvat Big Data, Google, Wikipedia ja Algoritm. Tai, että Sukupolvi Z ei halua johtamista vaan fanittamista, muotisanana Respect. Keskijohdon perikato tai muuttuminen on kuitenkin oma valinta. Mikäli asiajohtaminen taipuu ihmisten johtamiselle, päällikkyys merkitsee vähemmän kuin asiantuntijuus ja Command & Control -näppäimet muuttuvat Influence, Inspire & Incluse -näppäimiksi, niin keskijohto elää vielä pitkään.

Keskijohdossa on paras mahdollisuus saada burnout! Tämä on faktaa. Loppuunpalaamisen partaalla olevat ja keskijohtajat korreloivat tutkimusten mukaan enemmän kuin muut työntekijät. On väsymystä, kärsitään työmotivaation puutteesta, on turhautumista, keskitytään vaivalla, koetaan työtehon heikentymistä, kiistellään helposti muiden kanssa, ei huolehdita itsestä, pohditaan työasioita vapaa-ajalla, ollaan tyytymättömiä ja sairastellaan.

Keskijohtaja on strategian portinvartija! Tämä on faktaa. Klassinen virhe on, että ylin johto tekee strategiaa ilman keskijohtoa, eikä ymmärrä, miksi asiat eivät toteudu. Strategiat eivät toteudu ilman keskijohtoa, koska keskijohto on muutoksen pahin este ja tiedonkulun tulppa (väärin), tai sitten keskijohto on strategian sisäänostaja ja muutoksen portinvartija (oikein). Muutos lähtee keskijohdosta ja keskijohto saa joukot liikkeelle. Keskijohto pitää siis saada osalliseksi strategia- ja muutostyöhön alusta alkaen. Ilman keskijohdon sitoutumista strategiat epäonnistuvat. Muutokset onnistuvat tutkitusti paremmin, jos (a) keskijohto on ymmärtänyt ja omaksunut projektin tavoitteet, (b) keskijohto on osallistunut suunnitteluun alusta asti, (c) keskijohto on saanut valtaa toteuttaa, (d) keskijohto toimii keskenään saumattomasti ja (e) keskijohto on saanut alaisensa innostumaan.

Keskijohto on yhtiön pulssi! Tämä on faktaa. Se on faktaa, koska keskijohto elää reaalimaailmassa. Organisaation pahoinvointi purkautuu yleensä keskijohtoon. Keskijohto havaitsee ensimmäisenä oman organisaationsa ongelmat ja heikot signaalit, ja keskijohto ymmärtää organisaationsa kompleksisuuden. Ja lopuksi vielä pieni yksityiskohta: Keskijohto hallitsee ja ymmärtää yhtiön asiakkaita.

Keskijohto on yhtiön perse! Tämä on faktaa. Keskijohdon viimeinen keino päästä päättämään löytyy vanhan nimettömän ajattelijan tarinasta (lainaten ja muokaten). ”Kun ihmisruumis oli luotu, syntyi kova kilpailu siitä, kuka saisi olla pomo. Jostain syystä kaikki ruumiinosat olisivat halunneet juuri tämän tehtävän. Alkoi kiivas neuvottelu asiasta. ”Minä olen älykäs ja ajattelen kaikkien puolesta. Siksi minun pitää olla pomo”, ilmoittivat aivot. ”Mehän ihmistä kuitenkin kuljetamme!” vastustivat jalat. ”Mutta vain me pystymme näkemään kaiken!”, huusivat silmät suuttuneina. Sama valitus tuli kaikilta muiltakin ruumiinosilta. Kun väittely oli kuumimmillaan, perse ilmoitti lopulta kylmän rauhallisesti olevansa itseoikeutettu pomo. Kaikki nauroivat sille ja nimittivät sitä idiootiksi. Kyllä kai – perse pomoksi! Loukkaantuneena perse sulkeutui itseensä, alkoi murjottaa ja kieltäytyi tekemästä enää mitään. Eikä aikaakaan, kun aivot menivät tukkoon, jalkoja alkoi särkeä, silmät sumenivat ja muutkin ruumiinosat saivat epämääräisiä oireita. Jopa sydän alkoi pikku hiljaa kärsiä vakavista kouristuksista. Lopulta kaikki ruumiinosat aivoja myöten anelivat nöyrinä perseeltä, josko tämä vielä suostuisi heidän pomokseen. Ja niin ruumiinosat pääsivät helpottuneina palaamaan päivittäisiin rutiineihinsa samalla, kun perse vain leikki pomoa ja alkoi tuottaa valtaisan määrän paskaa. Mitä siis edellytetään hyvältä keskijohdolta, mikä on keskijohdon syvin olemus? Ei enempää, ei vähempää, pitää vain olla täysi perse.”

Lopuksi. Tämän tarinan juoni oli se, että keskijohtaminen on tärkeää ja siedettävää. Keskijohdon aliarvioiminen on suuri virhe, ja keskijohto on yrityksen tärkeimpiä voimavaroja.