Kansainvälistyvä yritys

Palvelu yrityksille, jotka joko suunnittelevat kansainvälistymistä, tai joiden vientitoiminta on vielä suhteellisen pientä.

 • Yrityksen kansainvälisen kasvuvalmiuden varmistaminen.

 • Markkinakartoitukset ja kohdemaiden valinta.

 • Kohdemaiden menestystekijöiden, mahdollisuuksien ja riskien analysointi.

 • Kilpailukyvyn määrittely, strateginen asemointi ja brändin adaptointi.

 • Tuotteistaminen ja maakohtaisen kelpoisuuden varmistaminen.

 • Toimintasuunnitelmat, ansaintalogiikan täsmentäminen ja tavoiteasetanta.

 • Asiakaskartoitukset ja yhteistyökumppaneiden identifiointi.

 • Fyysisen läsnäolon ja jakelumallin valinta.

 • Potentiaalisten asiakkaiden tapaaminen ja sopimusneuvottelut.

 • Muu toimenpano (markkinointi, resursointi, rahoitus, toimitusprosessit).

 • Kansainvälisten toimintojen johtamismallit.