Bränditarinan ja brändilupauksen sisäinen mysteeri

Onko yrityksesi henkilöstö tietoinen brändilupauksesta, jonka brändisi viestii asiakkaalle? Kykeneekö henkilökuntasi työssään täyttämään, tai jopa ylittämään, tämän asiakkaalle annetun brändilupauksen?

Taloa ei voi rakentaa epävakaiden perustusten varaan. Myöskään bränditarinan ulkoista jalkautusta – bränditarinan viemistä esimerkiksi asiakkaiden tietoisuuteen – ei voi toteuttaa onnistuneesti, mikäli bränditarinan sisäinen jalkautus on jäänyt yrityksessä puutteelliseksi. Perustukset on siis oltava kunnossa myös bränditarinaa jalkautettaessa.

Brändi sisältää aina asiakkaalle annetun lupauksen – brändilupauksen. Yrityksen henkilökunta on kuitenkin kykenemätön täyttämään tämän asiakkaalle annetun brändilupauksen, mikäli lupaus on heille itselleen epäselvä. Tilanne on yritykselle ja brändille vaarallinen, sillä lupaamatta jättämistä vaarallisempia ovat vain katteettomat lupaukset. Bränditarinan sisäisen jalkautuksen avulla päästään implementoimaan brändilupaus ja sen täyttämisen tuomat vaatimukset syvälle henkilöstön selkärankaan. Näin henkilöstö kykenee työssään paitsi täyttämään, mutta ehkä jopa ylittämään asiakkaalle annetun brändilupauksen.

Kuinka bränditarina sitten tulisi viestiä yrityksen tärkeimmälle kohderyhmälle ja resurssille – omalle henkilöstölle – jotta asiakkaalle annettu brändilupaus kyettäisiin vähintäänkin täyttämään? Vastauksessa päästään käsiksi monipuolisesti sisäisen viestinnän ja sisäisen markkinoinnin saloihin. Katse siis käännetään kohti työntekijöitä, ja koko jalkautusprosessi katsotaan heidän silmälasiensa läpi ja heidän tarpeidensa kautta.

Me Smartbutlersilla olemme laatineet bränditarinan sisäisen jalkautuksen prosessin, oman työkalupakkimme, jonka olemme myös testanneet ja todenneet käytännön bränditarinatyössä toimivaksi. Prosessissa on määritetty yksityiskohtaisesti vaiheet, jotka läpikäymällä bränditarina onnistutaan jalkauttamaan yrityksen henkilöstölle innostavasti, totuudenmukaisesti ja tehokkaasti. Tätä työkalupakkiamme räätälöimme asiakaskohtaisesti, ja kaivamme sieltä esiin juuri sinun yrityksellesi tarkoituksenmukaisimmat keinot ja elementit tärkeimmän resurssisi – työntekijöidesi – hyvinvoinnin varmistamiseksi ja asiakkaille antamanne brändilupauksen lunastamisen mahdollistamiseksi.

Voimmeko auttaa myös sinun yritystäsi perustusten muurauksessa, jotta ne ovat valmiina vastaanottamaan tyvenen lisäksi myös markkinoiden tuulet ja myrskyt? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.