Sikla – käyttäjäkokemus uusi myyntivaltti

Käyttäjäkokemus ja arjen sujuminen. Ne ovat ydinasioita rakennusalan- ja kiinteistökehityksen konsernin Siklan uudessa strategiassa. Strategiaa on luotu yhteistyössä Smartbutlersin kanssa vuodesta 2018.

”Meillä oli työpaja Vuokatissa elokuussa 2018, missä Smartbutlersin Patrik Anckar toimi vetäjänä. Työpajassa kirkastui asioita ja keksittiin Siklan koko toimintaan uniikki näkökulma. Ei katsota enää asiakasta tai rakennusta, vaan katsotaan tilan käyttäjää ja miten arki tässä tilassa sujuu”, Maarit Kokkonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja Siklalla kertoo.

Uudessa strategiassa tärkeintä ovat rakennuksen käyttäjät. ”Eli ihmiset, jotka elävät sitä arkea siellä rakennuksessa, olipa kyseessä sitten päiväkoti, koulu tai koti.”

Uusi strategia auttaa markkinoinnissa

Strategiatyön pohjaksi Sikla on tehnyt laajan käyttäjäkokemuskyselyn. Lisäksi käyttäjiä haastatellaan jatkuvasti. Kyselyiden ja haastatteluiden avulla Sikla on saanut runsaasti tietoa siitä, mikä käyttäjän näkökulmasta tiloissa toimii ja mikä voisi toimia vielä paremmin. ”Olemme kiinnittäneet huomiota ennen kaikkea seikkoihin, jotka käyttäjien mielestä voisivat toimia vielä paremmin. Sitä kautta saadaan kehitysaskeleita”, Maarit Kokkonen sanoo. Siklan uusi strategia on uutta koko rakennusalalla. ”Kyllä näin on, tämä on yksi tapa erottautua muista.”

Yhteistyö jatkuu vielä

Smartbutlers on ollut prosessissa koko ajan mukana. ”Vuokatissa oli kick-off ja sen jälkeen olemme säännöllisesti työstäneet näitä asioita yhdessä. Yhteistyön avulla tekemisen suuntaviivat ovat kirkastuneet.” Uusi strategia jalkautettiin sisäisesti maaliskuussa 2019 työpajojen ja rastien avulla jokaiselle konsernin työntekijälle siten, että kaikki tietävät mistä on kysymys ja missä mennään. Strategiaa pyritään myös pitämään esillä jatkuvasti päivittäisessä tekemisessä. ”Olemme saaneet paljon ideoita, jotka ovat vielä työstöasteella. Meillä on pitkä To-Do -lista, joten yhteistyö Smartbutlersin kanssa jatkuu varmasti.”

Ihmisläheisyys ja helppokielisyys tärkeitä

Maarit Kokkonen sanoo, että Siklalla ollaan erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Smartbutlersin kanssa. ”Pidän siitä, miten Patrik työskentelee. Hän on helposti lähestyttävä ja johdattelemalla hän antaa ihmisten keksiä asioita. Hänellä on ajatuksia ja ideoita, mutta hän kaivaa ne ihmisten kautta esille.” ”Tämä ihmisläheisyys on iso vahvuus. Ja myös se, että pystyy esittämään asioita selkeästi. On tosi helppo toimia Smartbutlersin suuntaan.” Ihmisläheisyys näkyy nyt myös Siklan strategiassa. ”Puhutaan suoraan käyttäjälle aidosti hänen arkeensa vaikuttavista asioista.”

Asiakas

Sikla logo

Ala: Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen

Projektivastaava

Patrik Anckar
Patrik Anckar