One step ahead of the bad guys

Jujo Thermal Oy halusi kasvattaa turvapaperituotteidensa tunnettuutta.

Väärentämisen on sanottu olevan yksi aikamme merkittävimmistä rikoksista. On arvioitu, että väärennöksien osuus koko maailman kaupasta on 6-10%, ja että väärennökset olisivat järjestäytyneen rikollisuuden suurin tulonlähde Euroopassa. Väärennösten laatu paranee koko ajan ja väärennökset kehittyvät jopa nopeammin kuin väärennöksiä ehkäisevä teknologia. Laadun paraneminen pätee kuitenkin myös turvasinetteihin ja -dokumentteihin, joiden tarkoitus on taata tuotteen aitous.

Olemme saaneet olla mukana esittelemässä markkinoille upeaa, suomalaista innovaatiota, joka tarjoaa ratkaisun tuoteväärennöksiä vastaan. Jujo Thermal Oy ja Starcke Oy ovat yhteistyössä kehittäneet EXTRASSURE®-turvasinettitarran tuoteväärennöksiä vastaan. Tuote sopii erinomaisesti esimerkiksi lääketeollisuuden kasvaviin tarpeisiin yksilöidä tuote sekä suojata se niin tuoteväärennöksiä kuin peukalointia vastaan. ”Tuoteväärennöksissä kärsijänä on aina sekä kuluttaja että brändin omistaja. Brändin suojaus pitäisi olla keskeinen osa jokaisen brändejä omistavan yrityksen tekijänoikeussuojaa. Sekä asiakkailla että loppukuluttajilla tulee olla oikeus valmistaa ja käyttää alkuperäisiä ja luotettavia tuotteita. Valmistajalle, ja etenkin kuluttajalle, etiketti on usein ainoa tapa todentaa tuotteen alkuperä”, kertoo myyntijohtaja Jens Remmer Jujo Thermal Oy:stä.

Oletko koskaan ajatellut, miten tärkeässä asemassa tuotemerkinnät, etiketit, tarrat ja  sinetit ovat, kun haluat varmistua ostamasi tuotteen autenttisuudesta? Etikettien tarkoituksena on viestiä tuotetietoja, mutta myös olla osaltaan rakentamassa haluttua mielikuvaa brändistä. Etiketeillä on myös toinen tärkeä tehtävä - suojata tuoteväärennöksiltä. Valmistajalle, ja etenkin kuluttajalle, etiketti on usein ainoa tapa todentaa tuotteen alkuperä. Väärennökset eivät siten pelkästään vähennä merkittävästi aitojen tuotteiden myyntiä, vaan ne vaikuttavat myös kielteisesti brändin arvoon, kuluttajien luottamukseen, jälleenmyyjien uskollisuuteen ja tuotteiden turvalliseen käyttöön.  Väärennettyjen tuotteiden tarjonta vähentää myös potentiaalisten asiakkaiden halukkuutta ostaa alkuperäinen tuote. Ei ole siten väliä, ostaako asiakas väärennöksen tietäen tai tietämättään. Väärennökset heikentävät joka tapauksessa alkuperäisten tuotteiden arvoa.

Julkaistuja artikkeleita EXTRASSURE®-teknologiasta löydät mm. näistä lähteistä:

Asiakas

Jujo Thermal logo

"A Member of the Nippon Paper Group"

Ala: Teollisuus, teknologia; erikoispapereiden valmistus

Projektivastaava