Näin konseptoimme ja kiteytimme MareCastin bränditarinan

Testlab Oy etsi yhteistyökumppania sovelluksensa brändäykseen ja markkinointiin.

Testlab Oy:n meriteollisuudelle suunnittelema sovellus, MareCast, ja sen konseptointi on ollut meille butlereille mielenkiintoinen matka merenkulun, sää- ja jääolosuhteiden sekä arktisilla alueilla seilaavien alusten reittioptimoinnin maailmaan. Pääsimme MareCastin tarinan suunnittelu- ja toteutusprojektiin mukaan heti alusta pitäen. Lähdimme tässä projektissa, kuten useimmissa muissakin, liikkeelle yksityiskohtaisen liiketoiminta-analyysin laatimisella. Analyysissä käymme laajasti läpi yrityksen tilanteen, tarjooman, tavoitteet, asiakkaan tarpeet, odotukset ja hyödyt, kilpailijat, markkinat – kaikki yrityksen toimintaan sekä asiakkaisiin vaikuttavat seikat. Kartoitamme, kuinka asiakkaamme asemoituu markkinoille, kuinka hän erottuu kilpailijoistaan, ja mikä on hänen antamansa brändilupaus. Asetumme myös loppuasiakkaan asemaan ja mietimme, mitä hän haluaa, mistä hän hyötyy, ja millä tavoin asiakkaamme voi häntä palvella kilpailijoita paremmalla tavalla. Lähdemme siis konseptoinnissa liikkeelle strategiselta tasolta, ja vasta strategisten suuntaviivojen selvittyä aloitamme matkan kohti operatiivista tasoa bränditarinan laatimisen kautta.

Bränditarinan kautta kohti operatiivista markkinointia

Saatuamme järjestykseen isot strategiset linjat ja suuntaviivat alamme hahmotella näiden tietojen ympärille tarinaa. Haluamme, että tarina kertoo ymmärrettävästi ja selkeästi sen, mitä asiakkaamme tekee ja miksi, sekä missä asiassa hän on ylivertainen kilpailijoihinsa nähden. MareCast-sovellus, joka on suunnattu arktisilla alueilla seilaaville aluksille, ennustaa sää- ja jääolosuhteet sekä suunnittelee polttoainetehokkaimman ja nopeimman reitin varmistaen näin turvallisen ja mahdollisimman kustannustehokkaan ja ekologisen merenkulun. MareCastin tarinan tiivistimme sloganiin "En route no matter what". Sloganin takaa löytyy tarinan ydin: alus on aina liikkeessä huolimatta vuodenajasta tai jäätilanteesta, sovellus valitsee alukselle nopeimman ja parhaimman reitin määränpäähän, ja sovelluksen käyttö lisää aluksen ja merenkäynnin turvallisuutta. Asiakas siis hyötyy sovelluksen käytöstä ja reittien optimoinnista sekä ajallisesti että rahallisesti, mutta myös turvallisuuden paranemisen myötä.

Tarinan laatimisen jälkeen siirrymme projekteissamme konkreettisen tekemisen ja aktiivisen sisällöntuotannon pariin. MareCastille suunnittelimme tarinaa tukevan visuaalisen ilmeen ja laadimme graafisen ohjeistuksen, teimme yritys- ja tuote-esitteet eri kieliversioineen, laadimme kotisivut, käyntikortit, asiakas- ja myyntipresentaatiot sekä muut myyntiä tukevat materiaalit. Ajan myötä butlereiden työsarka on laajentunut myös alusten polttoaineen kulutuksen optimointiin liittyvän Testlab Oy:n sovelluksen, FuelCastin, bränditarinan ja operatiivisen markkinoinnin laatimiseen ja suunnitteluun. Huolehdimmekin operatiivisen markkinoinnin lisäksi siis myös markkinoinnin taktisesta suunnittelusta tavoitteineen ja budjetteineen.

Olemme tehneet yhteistyötä Testlab Oy:n MareCast- ja FuelCast-sovellusten parissa parin vuoden ajan aina Testlabin kulloisenkin tarpeen mukaan. Liiketoiminta-analyysin ja bränditarinan laatimisen aikaan yhteistyö oli tiivistä, ja tarinan laatimisen, ilmeen luomisen ja materiaalien valmistumisen jälkeen yhteistyö on jatkunut ajoittaisempana. Tämä on mahdollista, koska pystymme reagoimaan asiakkaan tarpeisiin ja toimeksiantoihin nopealla aikataululla – kanssamme asiakkaan ei tarvitse sitoutua tiettyihin vähimmäistyömääriin, vaan työtä tehdään asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelusopimus kanssamme voi siis koostua muutamista työtunneista useisiin päiviin kuukaudessa, aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Smartbutlersilla monipuolinen kädenjälki MareCast-sovelluksen markkinoinnissa

Smartbutlersin kädenjäki näkyy MareCast-sovelluksen markkinoinnissa seuraavissa kokonaisuuksissa:

  • Liiketoiminta-analyysin laatiminen
  • Bränditarinan ja sloganin luominen
  • Markkinoinnin vuosisuunnittelu ja budjetointi
  • Sisällöntuotanto
  • Visuaalinen ilme ja graafinen suunnittelu
  • Kotisivut
  • Myynti- ja markkinointimateriaalit
  • Presentaatiot

Olemme joustavasti skaalautuva yhteistyökumppani, joka huolehtii niin suurista strategisen markkinoinnin kokonaisuuksista kuin pienemmistä operatiivisen markkinoinnin projekteista. Tällä konseptilla palvelemme myös startupeja, joilla esimerkiksi markkinointimateriaalien tarpeet ilmenevät, ja ehkä myös muuttuvat, nopeasti. Ota siis rohkeasti yhteyttä, niin lähdetään viemään Sinunkin tarinaasi kohti kirkkaampaa päämäärää.

Asiakas

Navidium logo

"The oceans have never been more familiar"

Ala: Ohjelmistosuunnittelu meriteollisuudelle

Projektivastaava