Yritys- ja brändistrategiat

Kehitämme ja kirkastamme kestävän kilpailuedun määrittelemällä, miten yrityksesi voi tuottaa kilpailijoita parempaa asiakasarvoa. Räätälöimme uniikin tarinasi, jonka avulla erotut kilpailijoista, ja kasvipolun, joka ohjaa toimintoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yritysstrategia

Kehitämme ja kirkastamme kestävän kilpailuedun määrittelemällä, miten yrityksesi voi tuottaa kilpailijoita parempaa asiakasarvoa. Räätälöimme uniikin tarinasi, jonka avulla erotut kilpailijoista. Asemoimme ja annamme suunnan sille, missä ja miten kilpailla. Tämän jälkeen laadimme käsikirjoituksen, jonka operatiivinen johto vie toteutukseen. Lähtökohtana on se, että strategia ei ole strategia ennen kuin sen jalkautus on huolella suunniteltu ja pantu alulle. Tämä on meidän pelikenttä; luomme toteutuskelpoisia strategioita ja olemme tarvittaessa mukana niiden jalkautusprosessissa. Näin meillä on reaalimaailman silmälasit päällä alusta loppuun.

Olemme Ely-keskuksen puitejärjestelyssä sopimuspalvelun tuottajana, joten voimme myös opastaa hakemaan Ely:n tarjoamia yrityksen kehittämispalveluita kasvun ja uudistumisen tueksi.

Strategian visualisointi

Yksinkertaistamme ja selkeytämme yrityksenne tarinan juonta, ja maustamme sitä verbaalisesti ja visuaalisesti. Erilaistamme teidät kilpailijoista hyödyntämällä kategorisointia, segmentointia, missiota sekä asemointia.

Brändistrategia

Onnistuakseen markkinoilla yrityksillä ja brändeillä pitää olla tarina, jolla on hyvä juoni. Tämä on meidän ydinosaamistamme. Ilman tarinan juonta tuote on vain tuote, ja hinnasta tulee tärkein ostokriteeri. Kestävän strategian avulla myynnin edistäminen on fokusoidumpaa, autenttisempaa, houkuttelevampaa ja kustannustehokkaampaa. Me varmistamme, että te kiipeätte puuhun pää edellä.

Kestävän tarinan (strateginen markkinointi) ja tarinan kertomisen (operatiivinen markkinointi) avulla myynnin edistäminen on fokusoidumpaa, autenttisempaa, houkuttelevampaa ja kustannustehokkaampaa. Saatte mielenrauhaa, kun tiedätte, että strategianne on kokeneen, kansainvälisen ammattilaisen käsissä, joka ymmärtää teidän operatiivista reaalimaailmaanne.

Brändi on lupaus. Hyvä brändi on uniikki lupaus. Ja erinomainen brändi on uniikki lupaus, jonka voi todentaa. Siinä brändäystyömme kulmakivi kaikessa yksinkertaisuudessa. Ja vielä kun brändille luodaan napakka slogan, eli asiakaslupaus, niin homma toimii. Slogantehtaamme ei tuota tyhjää sanahelinää tai hauskaa kikkailua. Jokaisen sloganin pitää olla uskottava, oleellinen ja erottautuva. Kun lupauksen pystyy todentamaan, syntyy luottamus. Kestäviä tarinoita ei vedetä hatusta, ne ovat syvällisen analysoinnin ja terävän konseptoinnin tuloksia.

Brändikirja

Brändikirja on brändinhallinnan työkalu, joka dokumentoi brändi-identiteetin. Brändikirja selittää niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille brändin olemuksen. Se kuvailee brändin arvomaailman sekä ainutlaatuisuuden. Brändikirja tarjoaa myös käytännön työkalut ja ohjeistukset brändin graafiseen ilmeeseen ja viestinnän tyyliin.

Bränditemppeli

Kuvaus brändin olemuksesta ja tarinan argumentoinnista. Bränditarinan ydin sloganmuodossa, tärkeimmät myynti- ja viestikärjet sekä tarvittavat todisteet argumentoinnin tueksi.

Asiantuntija

Patrik Anckar

Patrik Anckar

Strategia & Kehitys

Pyydä tarjous

Prosessimme

Auditointi

Keräämme dataa ja hyödynnämme yrityskohtaisia analyyseja, joilla rakennetaan faktapohjainen runko toimenpidesuosituksille ja ennusteille.

Konseptointi

Luomme yrityksellesi tarinan, joka perustuu alan menestystekijöihin, kilpailuun, asiakasarvoihin ja kysyntään sekä yrityksen omaan ydinosaamiseen.

Toteutus

Olemme mukana integroimassa bränditarinan osaksi liiketoimintaa, tuotekehitystä, myyntiä ja henkilöstöhallintaa.