Yritysstrategia

Kehitämme ja kirkastamme kestävän kilpailuedun määrittelemällä, miten yrityksesi voi tuottaa kilpailijoita parempaa asiakasarvoa. Räätälöimme uniikin tarinasi, jonka avulla erotut kilpailijoista. Asemoimme ja annamme suunnan sille, missä ja miten kilpailla. Tämän jälkeen laadimme käsikirjoituksen, jonka operatiivinen johto vie toteutukseen. Lähtökohtana on se, että strategia ei ole strategia ennen kuin sen jalkautus on huolella suunniteltu ja pantu alulle. Tämä on meidän pelikenttä; luomme toteutuskelpoisia strategioita ja olemme tarvittaessa mukana niiden jalkautusprosessissa. Näin meillä on reaalimaailman silmälasit päällä alusta loppuun.

Olemme Ely-keskuksen puitejärjestelyssä sopimuspalvelun tuottajana, joten voimme myös opastaa hakemaan Ely:n tarjoamia yrityksen kehittämispalveluita kasvun ja uudistumisen tueksi.

Markkina-analyysit

Varustamme teidät selkeällä ymmärryksellä kilpailijakentästänne, alanne kriittisistä menestystekijöistä, asiakkaiden avainarvoista sekä yrityksenne ydinosaamisesta.

Kasvupolku

Autamme yrityksiä määrittelemään oikeat kasvutavoitteet ja toimivat keinot, miten asetetut tavoitteet saavutetaan.

Strategian visualisointi

Yksinkertaistamme ja selkeytämme yrityksenne tarinan juonta, ja maustamme sitä verbaalisesti ja visuaalisesti.

Erottautuminen

Erilaistamme teidät kilpailijoista hyödyntämällä kategorisointia, segmentointia, missiota sekä asemointia.