Työnantajakuva

Työnantajakuva kertoo miten henkilöstösi, työnhakijat, johto ja sidosryhmät näkevät yrityksen työnantajana. Hyvin johdetulla työnantajakuvalla on suuri vaikutus henkilöstön viihtyvyyteen kuin yrityksen houkuttelevuuteen työnantajana. Me autamme selvittämään niin tämän hetkisen sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan ja annamme työkaluja sen kehittämiseen ja hallintaan.

Työhönotto-oppaat

LinkedIn-työpaja: Perusteet

Kotisivujen ura-osiot

Suunnittelemme ja toteutamme ura-osioiden sisällöt ja toiminnot.

Ulkoisen työnantajaviestinnän suunnitelmat

Uratarinoiden sisällöntuotanto

Työnantajamielikuvan kehityssuunnitelmat

  • Sisäisen mielikuvan kartoitus (henkilöstö, johto): kartoitamme henkilöstön ja johdon näkökulmasta työnantajamielikuvan haastattelujen ja kyselytutkimusten avulla ja teemme toimenpide-ehdotukset tulosten perusteella.
  • Ulkoisen mielikuvan kartoitus: kartoitamme sidosryhmien, kuten työnhakijoiden, asiakkaiden, alihankkijoiden ja lähiseudun asukkaiden mielikuvan.
  • Kehityssuunnitelma ja tarvittaessa tukena toteutuksessa

Henkilöstöoppaat