Tuotteistus

Tuotteistaminen tuotetasolla on kaikki se mitä tapahtuu tuoteidean syntymisestä päätökseen luopua tuotteesta. Yritystasolla tuotteistus on kokonaisvaltaista tuoteportfolion hallintaa. Tuotteistus nivoo tuotteiden määrän, hinnoittelun, ominaisuudet ja kohdemarkkinat kokonaisuudeksi, jonka avulla yritys voi johdonmukaisesti kehittää tuotteita vastaamaan markkinatarpeita ja erottautumaan kilpailjoista.

Voimme olla apunasi tuotteistuksen tietyssä osa-alueessa tai kehittämässä sitä kokonaisvaltaisesti.

Lanseeraus

 • Sisäisen ja ulkoisen lanseerauksen suunnitelma
 • Lanseerauksen toimenpidesuunnitelmat markkinointiviestinnän näkökulmasta

Tuotteen elinkaari

Tuotteen elinkaarivaikutusten arviointi ympäristövaikutusten näkökulmasta: tuotteen kuorma ympäristölle valmistuksesta kierrätykseen.

Palvelumuotoilu

 • Kotisivujen ja verkkokauppojen kehittäminen toiminnallisesti ja visuaalisesti vastaamaan tavoitteita sekä asiakastarpeita.
 • Lisäulottuvuutena tuotteille: tuotetietouden, tarjouspyyntöjen, asiakastyön ja jälkimarkkinoinnin yhdistäminen saumattomaksi osaksi tuotetta.

Tuoteominaisuudet

 • Vaatimuksenmukaisuuden varmentaminen: lakisääteiset vaatimukset tuotteille
 • Markkinakohtaisten vaatimusten selvittäminen (ulkomaat)
 • Asiakaskohderyhmien vaatimusten ja tarpeiden selvittäminen (vrt. markkinatutkimukset)

Markkinatutkimukset

 • Tutkimukset tuoteominaisuuksien kehittämiseksi ja määrittelemiseksi
 • Friendly-user testit uusille tuotteille ja tuoteominaisuuksille
 • Tuotetyytyväisyysmittaukset- ja tutkimukset

Tuotepakkaussuunnittelu

Jälkimarkkinointi

 • Jälkimarkkinoinnin kustannusten ennakointi osana tuotehinnoittelua
 • Huoltoverkoston rakentaminen (kotimaat ja ulkomaat)
 • Tukimateriaalin toteutus asiakkaille, käyttäjille ja huolloille: käyttöohjeet, opasvideot, extranet ja intranet toteutus kotisivuille jne.

Tuotehinnoittelu

 • Tuotteen kustannusrakenne
 • Tuotteen ansaintalogiikka
 • Tuotehinnoittelu tuontituotteille (EU ja EU:n ulkopuolelta)