Tapa toimia

Laadimme yritykselle ohjeet miten toimia strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on sisäinen pelikirja tarkoitettu johdon ja koko henkilökunnan ohjenuoraksi. Pelikirja pohjautuu strategiaan ja erityisesti yrityksen arvoihin. Arvokeskustelu ja arvojen määrittäminen on luonnollinen aloitus pelikirjan tekemiselle. Arvot ohjaavat miten toimitaan yhdessä ja synnyttävät organisaatiokulttuurin.

Pelikirja

Pelikirjan aihioita voi esimerkiksi olla johtamisjärjestelmä, strategian implementointi, asiakaspalveluteesit, asiakaspalaute, mentorointi ja perehdytys, projektihallinta, tiedon jakaminen, riskihallinta, tulosmittarit, vastuullinen toiminta, toimitusketjun hallinta, vastuu ja roolitus, vastuuttaminen, kansainvälisen toiminnan edellytykset, datan keruu ja palautekäytäntö.