Johtamisjärjestelmät

Organisaatio tarvitsee johtamisjärjestelmän voidakseen toimia tehokkaasti, systemaattisesti, tavoitehakuisesti ja jatkuvasti kehittyen. Ilman johtamisjärjestelmää strategian tekeminen ja implementointi vaikeutuu oleellisesti. Dokumentoidulla johtamisperiaatteella määritettään miten omistajat, hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmät työskentelevät keskenään ja mitä asioita kukin käsittelee ja missä ja miten päätöksiä tehdään. Järjestelmä tavoittelee selkeyttä, hyvää hallintotapaa, strategian toteuttamista ja työrauhaa. Sillä ohjataan ihmisten ja toiminnan kehitystä, seurantaa ja tukemista. Autamme yrityksiä laatimaan itselleen konkreettisen johtamisjärjestelmän ja osallistumme sen jalkauttamisessa käytäntöön.