Alina Sippolainen

Alina Sippolainen

Alinaa kiehtoo yritysten vaikutusvalta globaalien haasteiden ratkaisemisessa ja miten ne päättävät muuttua niiden edessä. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu yritysten kestävän liiketoiminnan kehitys. Hänen mukaansa pysyäkseen relevantteina yritysten on panostettava kestävyyteen. Globaalilla tasolla tämä panostus on välttämätöntä.

''Määrätietoisia toimia kestävyyden saralla tarvitaan nyt. Kunnianhimoiset toimet kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden eteen voivat olla arvo liiketoiminnalle. Mahdollisuuksia tällä kentällä on paljon.'', sanoo Alina.

Kestävällä kehityksellä hän tarkoittaa pyrkimystä ympäristökestävyyteen, taloudellisesti kestävään kasvuun ja sosiaaliseen vastuuseen. Näiden asioiden on Alina Sippolaisen mielestä aika nousta konkreettisin teoin yritysstrategioiden ytimeen. Tulevaisuudessa liiketoimintakentällä ei pärjää, jos kestävyyttä ei ole integroitu yritysstrategian ytimeen. Tässä työssä haluan auttaa yrityksiä.

Kiireellisyytensä vuoksi kestävyys on nippu osaksi kinkkisiäkin kysymyksiä siitä, miten muutoksia voidaan tehdä ja monet yritykset tarvitsevat tukea näiden asioiden kehittämiseen. Alina nauraa ja sanoo toiminnan ihmisenä toivovansa, että sosiaalisen ja ympäristökestävyyden merkitys ovat tulevaisuudessa taloudellisen kestävyyden tavoin niin itsestään selviä asioita, että hänen työnsä voi pureutua pääpainolta kysymykseen miten kestävyysstrategioita kehitetään, ei miksi.

Kestävyys ja liiketoiminta käsi kädessä

Alina kertoo, että Smartbutlersissa hänen suurin vastuunsa on kestävyyden eri muotojen konseptoiminen ja asiakkaiden tukeminen vastuullisuusohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Keskeistä tehtävissä on läheinen asiakastyö, toimialaosaaminen, viestintä sekä utelias ja innovatiivinen ajattelu, miten kestävyyttä ja sitä kautta myös liiketoimintaa, voidaan parantaa.

Purjehtijana Alina vertaa purjehtimista liiketoimintaan:

”Purjeveneessä kaikilla on omat tehtävänsä, mutta samalla kaikkien on pidettävä mielessä yhteinen suunta. Kippari on kippari, mutta toiminta perustuu kuitenkin yhteistyöhön. Ajattelen, että näin olisi hyödyllistä toimia usein myös työprojekteissa.”

Hänen mielestään Smartbutlersissa on kattava asiantuntijatiimi. ”On hyvä jengi, erilaisia taitoja mutta kuitenkin tiivis paketti, jolla tähdätään yhteiseen maaliin.”

Yrittäjyys veressä

Alina Sippolaisella on yrittäjyys veressä. Hän on varttunut yrittäjäperheessä ja kulttuuri, jossa hommat tehdään kunnolla, on iskostunut häneen. ”Voin sanoa, että lojaalisuus on sekä suurin vahvuuteni, että joskus heikkouteni.”

Alinan vapaa-aikaa kuluu rakkaiden ihmisten, uuden oppimisen, saariston tai purjehtimisen parissa. Lisäksi hän istuu mm. Suomen 5 Metre-klassikkopurjeveneiden luokkaliittoa luotsaavassa hallituksessa.

Alina Sippolainen

Osaaminen
  • Kestävän liiketoiminnan kehitys
  • Toimitusketjujen johtaminen
  • Vihreä logistiikka
  • Strategic Foresight
  • Hiilijalanjälki