TuotteetVastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma

Sisältö

Kriittiset kehityskohteet, vastuullisuusohjelma, vastuullisuuslupaus, viestikärjet vastuullisuusviestintään, ohjelma sidosryhmäyhteistyöhön

Toteutus

Haastattelu, toimintaympäristöanalyysi, kysely, workshop, kiteytys, raportointi

alkaen5 900 €
Vastuullisuusohjelma
Alina Sippolainen

Asiantuntija

Alina Sippolainen

Yritysvastuu

Kartoitamme yrityksenne vastuullisuuden nykytilanteen ja luomme roadmapin vastuullisuustyön toteutukseen.

Tuomme tukea ja määrätietoista suunnitelmallisuutta kestävyystyön kehittämiseen ja käyttöönottoon. Lopputuloksena yritykselläsi on kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma.

Vahvan vastuullisuusohjelman edellytys on, että se kehittää yrityksen ympäristövastuun lisäksi myös taloudellista sekä sosiaalista vastuullisuutta. Kartoitamme yrityksenne vastuullisuuden nykytilanteen sekä luomme workshopeissa roadmapin vastuullisuustyön toteutukseen. Lopputuloksena yritykselläsi on kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma.

1. Johdon haastattelu ja alkukartoitus

Työ aloitetaan haastatteluilla ja markkinakartoituksella, joissa selvitetään vastuullisuuden osa-alueet sekä niihin kuuluvat toiminnot. Autamme määrittämään vastuullisuustyön tavoitteet niin hallinnollisesta, sosiaalisesta kuin ympäristöllisestä näkökulmasta. Tavoitteiden määrittelyssä otamme huomioon liiketoiminnalliset tavoitteet. Käymme yhdessä läpi merkittäviä tunnuslukuja kuten suurimmat asiakkaat, avainluvut, toimialat, tuotteet ja kilpailukenttä.

2. Toimintaympäristö ja trendit

Arvioimme ulkoisen toimintaympräistön asettamat ja luomat tavoitteet sisältäen analyysin alan vastuullistrendeistä huomioiden YK:n KK-tavoitteet sekä EU-vastuullisuusdirektiivit.

3. Toimenpiteiden kartoitus lomakekyselyn avulla

Kartoitetamme vastuullisuuden toimenpiteet ja keräämme vastuuhenkilöiltä tietoa toimenpiteistä ja mittareista sekä alan erityisistä vastuullisuusvaatimuksista (lainsäädäntö, ISO standardit, ympäristäluvat, vaatimustenmukaisuudet jne.)

4. Workshop & kriittiset kehityskohteet

Alkukartoituksen ja kyselyiden jälkeen jälkeen kiteytämme alustavat vastuullisuuden osa-alueet, toimenpiteet ja tavoitteet workshopissa yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa vastuullisuusohjelman muotoon. Määrittelemme olennaisimpien toimenpiteet, aikataulun tavoitteille, kriittiset kehityskohteet sekä mahdollisesti myös toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen (ROSI, return on sustainability investment).

5. Vastuullisuuslupaus ja visualisointi

Workshopin pohjalta teemme vastuullisuusohjelman raportin muotoon, jonka osana on visuaalinen kuvaus yrityksen vastuullisuustyöstä ja tavoitteista. Määrittelemme osana raporttia vastuullisuuslupauksen vastuullisuusviestinnän perustaksi. Vastuullisuusohjelma toimii suunnannäyttäjänä yrityksen tulevassa vastuullisuustyössä.