Mitä brändityön pohjaksi?

Edelläkävijäbrändiksi kehittymisen vaati ensiaskelina uniikin asemoinnin etsintää, arvontuottomahdollisuuksien ja valloittamattomien liiketoiminta-alueiden tunnistamista sekä mieluiten enemmän eteen kuin taakse katsomista.

Johtavat brändit paitsi visioivat organisaationsa tulevaisuuden tilan myös kannustavat sidosryhmiään visioimaan jaettua liiketoimintaympäristöä. Toimimalla näin brändit todistavat edelläkävijyyttään sekä muuttavat toimintaympäristöä. Onnistuakseen markkinoilla yrityksillä ja brändeillä pitää olla tarina, jolla on hyvä juoni, ja sen kanssa linjassa oleva kirkas brändistrategia, joka istuu toimikenttään. Operatiivisen reaalimaailman tulevaisuuspainotteinen analyysi ja trendien ennakointi ovat työkaluja tulevaisuuden visiointiin, innoittavan brändin juonen ja strategian reunaehtojen tunnistamiseen sekä perustusten rakentamiseen. Niiden avulla pohjustetaan brändityön uskottavat käytännön tulokset. Ilman uniikkia ja faktapohjaista bränditarinaa ja sitä johdonmukaisesti eteenpäin vievää strategiaa, tuote on vain tuote, ja hinnasta tulee tärkein ostokriteeri.

Toimintaympäristön tulevaisuuspainotteisella analyysillä voimme tunnistaa tulevaiosuutta ennustavia trendejä liiketoimintaympäristöstäsi. Prosessissa kartoitamme nykyisten markkina-alueiden tilan, tunnistamme relevanteimmat tulevaisuuden teemat, jotka puhuttelevat sidosryhmiäsi. Käytämme näitä rakennuspalikkoina brändin puhuttelevan juonen ja strategian rakentamisessa. Kattavan toimintaympäristön nykyhetken ja tulevaisuuden analyysin tarkoituksena on inspiroida ja luoda luova näkemys siitä, mitä mahdollisuuksia ja kriittisiä reunaehtoja brändisi toiminnalla, tuotteilla ja viestinnällä on sinulle ja sidosryhmillesi. Toimintaympäristön tulevaisuuspainotteinen analyysi luo pohjan brändin toiminnan ja viestinnän arvoa luovalle innovoinnille ja kehittämiselle yhteen kytkeytyneessä ympäristössä.

Näitä periaatteita seurasimme Sim Sport Oy:n kanssa, kun visioimme yhdessä urheilua ja yhtiön Duke brändiä sekä työkaluja näiden rakentamiseksi. Voit lukea lisää projektin brändityöstä sen edetessä tulevista kirjoituksistamme.

Mistä rakennat brändiäsi? Haluaisitko kuulla lisää, miten taustoittava analyysi voi tukea brändityötä?

Ole yhteydessä ja kerro tästä!